K situaci spojené s causou ve Vrběticích a postupu ČR ve věci národních zájmů a bezpečnosti

18.04.2021

V souvislosti s děním a okolnostmi spojenými s nebezpečnými aktivitami na území České republiky považujeme za důležité vyjádřit jisté znepokojení a zároveň také postoj k těmto událostem. 

Exploze v muničních skladech ve Vrběticích v r. 2014 ukazuje na některé varovné skutečnosti jednak v souvislosti s takto fungujícími objekty na území ČR, a de facto také jako předměty podnikání a předměty soukromých zájmů. Přičemž zbraně a další takto kvalifikované komponenty lze vždy považovat za potenciální zdroj rizik a nebezpečí. 

Čas sedmi uplynulých let od exploze a souvislosti s politickými událostmi v naší zemí v průběhu doby mohou naznačovat některá nedobrá spojení (spojenectví) a konsekvence z nich plynoucí, jichž jsme svědky a jsou pronášeny do veřejného prostoru z úst některých našich politiků, volených zástupců a také nejvyšších ústavních činitelů. Za zvlášť nebezpečné pro národní bezpečnost této země lze pak považovat osobně zaměřená a veřejným zájmem odůvodňovaná spojenectví se zástupci Ruska, a to navzdory uvedeným rizikům a těmto skutečnostem. 

Podporujeme proto všechny aktivity oficiálních míst ČR vedoucí k obhajobě suverénních zájmů a bezpečnosti naší země. Zároveň je třeba začít účinně naplňovat také spojenectví se zeměmi v rámci EU a bezpečnostními strukturami ve světě, k nimž nás takový postup opravňuje z hlediska spojenectví a společných zájmů. Jde totiž o to, že takto nastavené aktivity, které ukazují na velmi pravděpodobné angažmá Ruska, jsou ukázkou svévole, anarchie a destabilizace, a zároveň ne příliš vysoké mentální úrovně, z čehož mohou mít užitek a radost opravdu jen ti, co nerespektují mezinárodní právo, je jim lhostejná světová rovnováha, ale i životy lidí.

H. Svobodová

předsedkyně OMMO