K právě probíhajícímu jednání o rozpočtu s dosud historicky nejvyšším schodkem 500 miliard Kč

08.07.2020

Schodek je de facto schválen, protože projde díky hlasům ANO-ČSSD a nepsané koaliční straně KSČM. Jistě nejen právě probíhající debaty na ČT24 ukazují, v jak vážné situaci se ČR nachází, a není jistě sama, učteme-li ekonomický propad způsobený také koronavirem. A dovolím si dodat, jeho vliv není ukončen a bude pokračovat díky vysoké míře variability a tomu, jak ovlivňuje především myšlení a chování lidí.

Schodkové finance šplhající na úroveň půl biliónu korun nedávají tušit nic dobrého, pokud skutečně nejsou záruky, že ekonomika tzv. naskočí a dojde k postupné návratnosti těchto "dluhů budoucích". 

Z toho, nad čím jásá např. předseda KSČM Filip v  https://www.halonoviny.cz/articles/view/53945763  , že "Pro mě je důležité, že návrh, o kterém budeme v tomto týdnu hlasovat, obsahuje naše požadavky na použití finančních prostředků. Konkrétně mám na mysli přidělení sedm miliard korun na obnovu po kůrovcové kalamitě, čtyři miliardy korun na silnice II. a III. třídy, 3,8 miliardy na investice do majetku obcí a krajů anebo 300 milionů na posílení neinvestiční dotace pro digitalizaci v regionálním školství.

Zahrnuty jsou i částky na dotační tituly v obcích do tří tisíc obyvatel - 3,1 miliardy na školy a 660 milionů korun na byty. A opravdovou radost mám z prosazení požadavků na 500 milionů na doplacení zdravotních sester v sociální sféře, 1,75 miliardy na příplatky pro zdravotní sestry a personál, 200 milionů na posílení mezd v dětských domovech pod MŠMT a konečně 50 milionů na posílení mezd v obcích 2. a 3. stupně, tedy opět v těch nejmenších."  

Není tak nějak jasné, jak se díky těmto prostředkům udrží malí a střední podnikatelé, konečně samotní zaměstnanci. 

Ano, těch financí, zdá se být "hooodně", ale kde se nakonec ocitnou a co reálného to učiní s fungováním ekonomiky, nedokáže predikovat ani ministryně financí.

Co však z debat vyplývá již nyní, že společně na důsledky způsobené koronavirem se v půl biliónovém balíku utápějí výdaje na sliby a závazky, kterými se ANO, ČSSD a KSČM snaží udržet v hledáčku volebního výsledku. A to je bez promyšlené strategie investic a jejich návratnosti velmi slabá útěcha pro fungující ekonomiku i její tvůrce.

/hs/