K aktuálním debatám a výhledům o podpoře korespondenční volby a přijetí eura v ČR

02.01.2024

V reakci nejen na včerejší projev  prezidenta ČR, ale i s ohledem na ideově politický program OMMO Politický program, patříme k těm subjektům, které svou podporu korespondenční volbě vyjádřily. Považujeme tento krok za logický a technicky žádoucí, protože podporuje institut dostupného volebního práva řadě občanů z různých důvodů omezených na přístupu k projevu svého volebního rozhodnutí.

Zároveň si dovolím připomenout, že na debaty o přijetí eura již bylo tolik času, že je jasné, že veškeré oddalování sloužilo toliko jako alibi některým subjektům zleva doprava coby manipulativní prostor směrem k voličům, nikoli jako realita odrážející ekonomický stav země. 

Zkušenosti našeho souseda Slovenska hovoří pro to, aby i ČR dokázala přijmout závazky, stejně jako výhody plynoucí z členství v eurozóně, podobně jako společně sdílená opatření tržní a měnová včetně spoluodpovědnosti rozhodovací s dalšími členskými zeměmi EU.

H. Svobodová