Jen poznámku: Veteráni jsou lidé, kteří se zasloužili o svobodu druhých

05.06.2019

Ti, co k nám "zavítali" spolu s dalšími kooperujícími zeměmi Varšavské smlouvy naší zemi svobodu určitě nepřinesli. Naopak. Posloužili prostě rozkazům velitelů a vyšším místům ze stranicko-státních špiček. V daném případě z tehdejšího SSSR. 

Na základě již známých historických skutečností a souvislostí je tedy na místě, že   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-navrh-zakona-uznat-ucastniky-okupace-za-valecne-veterany-1968.A190605_110050_domaci_niv   prezident Zeman bude žádat od ruské strany vysvětlení. A snad nezůstane jen u plácnutí do vody, co se tak nějak rozleje v duchu, že "nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř..."

A jen určité připomenutí: má-li ruská strana své veterány skutečně v úctě, pak nechť je ocení, resp. sociálně podpoří na základě také svých pravidel o sociálním zabezpečení, neboť jde zřejmě již také o občany v důchodovém věku. Nemusí přitom do celé věci vtahovat stále citlivou oblast vzájemných vztahů, přičemž jen připomenu, že "veteráni jsou lidé, kteří se zasloužili o svobodu druhých". Z osobní zkušenosti znám a vím, jak právě lidé, občané ještě SSSR, a přitom veteráni ještě z 2. světové války živořili v mnoha případech ve velmi nuzných a ostudných podmínkách. Dokonce někteří museli žebrat. To však nelze vylepšovat opakovaným "křivením historie", v níž bývají nejen ruská oficiální místa často "opravdovými mistry". Jde o neúctu nejen k suverenitě jiné a dotčené země - Československu, potažmo ČR - ale také k vlastním občanům, jejichž role se opakovaně dává všanc a má posloužit manipulativním snahám Putinova režimu.

Putinův režim opakovaně není schopen činit kroky k nápravě, spíš opakovaně pokouší to, co posloužilo k maření osudů, často životů občanů jiné země, ale i těch svých.

Hana Svobodová