Co je také důvodem pro nepodporu návrhu stavebního zákona

11.07.2021

vybíráme na základě odůvodnění NSZM ČR nebo Zeleného kruhu:

  • návrh nepřipravilo ministerstvo, ale Hospodářská komora sdružující developery,
  • nezrychlí a nezjednoduší stavební řízení ... lepší vymahatelnost lhůt se do zákona nedostala; zákon navíc zavede novou dvojkolejnost státní správy, o některých stavebních záměrech budou rozhodovat odborníci integrovaní do stavebního úřadu o jiných neintegrovaní,
  • zásadně zhorší ochranu životního prostředí --> o kácení stromů, ochraně vod, zabírání zemědělské půdy, stavební uzávěře či asanaci území budou nově rozhodovat pouze stavební úřady, rozhodující slovo budou mít i při výstavbě v národních parcích, atd.

Těch důvodů je samozřejmě více. Můžete o nich číst např. na portálu NSZM ČR nebo Zeleného kruhu, samozřejmě včetně názorů odborníků z řad právníků, sociálních a ekologických pracovníků apod. 

Za přijetí zákona pléduje samozřejmě ANO, tedy ministryně Dostálová a "lobbingu" propadla také část Klubu poslanců za KSČM, zejména poslanec Luzar... Jak jinak, že!