Jaká by měla být EU? Rozhodněme ve volbách.

07.05.2019

I když politické hnutí OMMO nekandiduje do voleb do Evropského parlamentu, máme názor, resp. názory, o nichž si myslíme, že je sdílíme s těmi, kteří si přejí, aby Evropská unie fungovala ve prospěch občanů členských zemí, a také významně ovlivňovala dění ve světě.

Vcelku je jedno, a hlavně nic neřeší, zda se, kdo nálepkuje "eurohujerem" nebo "eurorealistou" či  "e-xitem". Žijeme v Evropě, v zemi, která má bohatou historii spojenou s těmi většími i menšími evropskými sousedy. Dohadovat se, s kým více nebo méně, považujeme za malicherné až hloupé. Vždyť na projektu spojených evropských  zájmů pracoval např. i český král, "kališník" Jiří z Poděbrad, když představil snahy o vytvoření všeobecné mírové unie (1463-64). Mělo jít o spolek evropských křesťanských politiků, kteří mají jít příkladem a své spory řešit nikoliv válečnou, ale mírovou, diplomatickou cestou. 

Možná namítnete, že to je koncept tzv. na hony vzdálený tomu, co dnes EU představuje. Ale jistě! Doba více než 600 let je překonána. Jen jde o to, že lidé jako Jiří z Poděbrad si dobře uvědomovali nutnost spolupráce, aby se předcházelo sporům a příp. tragédií, které tak či tak postihli/postihnou všechny lidi, později národy, občany a celé společnosti. Jiří z Poděbrad totiž sám přišel na svět v době, kdy se v Čechách a na Moravě rozmáhalo husitské hnutí, které nešetřilo nikoho, nakonec ani své přívržence. Sociální bouře, řádění a drancování bez východisek a řešení totiž neprospívá nikomu a ničemu. A že historie je stále svědkem hmotným, písemným či promlouvá skrze živé svědky i z doby vcelku nedávné...

Jedním z bodů našeho programu je "spolupracující občané odstraňují hranice". Jsme proto přesvědčeni o tom, že projekt společné, spolupracující Evropy je správný. 

Volby do Evropského parlamentu by proto měly upřednostnit konstruktivní přístupy, nikoliv destrukci a drásající hesla populistů zleva zprava. Ta nic neřeší, ale pouze "umně" rozkládají, přičemž příjmy z unijních prostředků jejich nositelům nijak nevadí. 

Politické hnutí OMMO proto podpoří ve volbách ty, kteří svou práci mají v úmyslu spojit s perspektivou EU, nikoliv naopak.

H. Svobodová