Jak pozitivně/negativně se vztahujeme jako ČR k EU (dle některých průzkumů)

26.08.2021

ač např. co se týká financí, čerpáme docela rádi a ne málo, pravda, různé ROPy se v našich končinách čas od času stávají předmětem politicko-podnikavých zájmů..., a pak se některým daří tzv. krást v přímém přenosu. Ještě déle pak trvá dohledat všechny zájmově se účastnící aktéry, ale politické spektrum se v některých případech vystřídalo, např. v Ústeckém kraji, docela vydatně.