Investice jsou vždycky nejen o umění kalkulovat, ale také nepouštět ze zřetele některé hodnoty

05.01.2020

Názor

Zejména druhá část souvětí jeví se býti problémem nejen centrálním, ale i regionálním. V Mostě se před koncem roku 2019 řešil rozpočet, a jak vidno "zdejší vody stojaté" stále víří či vaří https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/most-radnice-rozpocet-nove-byty-v-chanove-repre-s-knihovnou-20191214.html . To je, i s ohledem na dobu minulou a velmi tristní angažovanost politiků napříč politickým spektrem, "těch co tahali za nitky v pozadí" a pasovali se do role "manažerů celé věci", již jakýmsi koloritem zdejší smutné společenské scény. 

Středobodem snažení nynějšího zdá se býti odpověď: "co, resp. kam s městskou knihovnou". Neopomenutelná část veřejnosti vykazuje nesouhlas s jejím přesunutím do prostorů budoucího - snad renovovaného - KD Repre, další část mlčí a politici rádoby tlačí

Budu-li hovořit za politické hnutí OMMO, pak i to mělo a má ve svých komunálních záměrech    https://www.hnutiommo.cz/volebni-nabidka/ zajištění chodu služeb pro občany. K nim jistě patří také fungování knihovny, která by měla sloužit nejen z hlediska čtenářských aktivit, ale i jako prostředí získávání informací, kulturních kontaktů a dalších sociálně kulturních inspirací. A že v Mostě jich jistě není přebytek!?

Zamyslím-li se nad akcemi občanů proti stěhování knihovny, pak musím říci, že chápu jejich nesouhlas s přesunem. Chápu, a dokonce si troufám tvrdit, a usuzuji na důvody, proč místní politická a vládní garnitura na úrovni města tzv. tlačí na pilu s jejím stěhováním právě do KD Repre. Repre totiž je stále "záležitostí velmi citlivou" a příp. odstartování - "vzhledem ke zkušenostem a zvláštnostem s milionovými částkami a pozemky z let minulých, které leží v paměti či peněženkách relativně nedávných" - jeho rekonstrukce hledá tedy pojistky a odůvodnění, proč konečně začít... Právě opora ve starostech o knižní fondy, knihovnu a její důležitost zejména bylo by jistě odůvodnitelným aspektem pro ty, kteří by se i rádi pod rekonstrukci Repre konečně podepsali. Ti předešlí nebyli jiní, že?

Jenže...

Pořád mi z celé věci (a nejen v tomto případě) uniká, jak moc vlastně opět záleží na mínění veřejnosti, na participativní roli občanů v tom, jak má vypadat, fungovat a být spravováno místo, v němž žijí, platí daně a dokonce by měli nést i odpovědnost.

A snad ještě poznámku. Když se OMMO připravovalo na komunální volby v r. 2018 samozřejmě bylo nepohodlné jak stávajícím subjektům z mosteckých vládních lavic, posléze také prostředí místní části Strany zelených a narychlo sestavených pirátských struktur, které neváhaly si do řad OMMO a lidí v něm - na pokyn - tzv. kopnout... Takže nezbývá než dodat, že stále tak nějak nechápu důvody, pro které se uvedená politická uskupení  -opozice a koalice - vlastně rozcházejí. I nadále je totiž spojuje to, co garnitury v letech minulých - tzv. nehodící se škrtněte. 

A možná je to v mosteckých podmínkách zase jen otázka ceny, a konečná částka ještě nepadla...

H. Svobodová