INFORMUJEME... K vývoji a situaci v Zastupitelstvu v obci Lužice

02.08.2021

Vyjádření k odstoupení zastupitelů obce Lužice 

Dnes (28. 7. 2021) byla podána rezignace všech tří členů zastupitelstva vč. všech náhradníků z kandidující strany OMMO & Obec pro lidi. 

Hlavním důvodem naší rezignace byl jednak náš nesouhlas jako zastupitelů s návrhem územního plánu, který nevratně změní ráz obce a jednak i reakce mnoha desítek občanů, kterým také nebylo vyhověno v rámci podaných připomínek. Jedná se především o výstavbu cca 35 rodinných domů v lokalitě nad rybníky (extravilán obce). 

Naše rozhodnutí by nemělo zásadním způsobem ovlivnit běžící a schválené dotační tituly, ani akce, které jsou vázané na obecní rozpočet (například Augustinská pouť na konci léta), tedy vše, co bylo dříve řádně projednáno a schváleno zastupitelstvem. Nebylo bohužel v tomto případě jiné volby než rezignace zastupitelů. 

Děkujeme občanům za pochopení. 

Radek Kurach, Eva Nováková Lavranová, Ota Seifert 

Sdělujeme,

že o dalším vývoji situace v souvislosti s výše uvedeným vás budeme i nadále informovat.