H. Svobodová: Některé názory pobaví, jejich dopady už méně

10.03.2019
 

Do veřejného prostoru především díky medializaci pronikly názory na legalizaci prostituce. Za všechny názory na to, zda legalizaci ano či ne, lze uvést např. názor páně ex-poslancův Schwarzův, který podle ČRo Plus stranil názorům hájícím "legalizaci prostituce NE". S odkazem na zmíněné médium: "Schwarz souhlasí, že prostituci nelze vymýtit. Její legalizace by ale vše jen zhoršila a postačilo by prý vymáhání existujících zákonů. Poukazuje na to, že se prostituci podařilo vytlačit z řady problematických míst v Dubí, Mostě nebo Chomutově." A pokračuje: "V těchto městech se tomu policie věnovala, využila platných předpisů, nařízení a zákonů a povedlo se prostituci z ulic vytlačit. Myslím, že lépe to už nepůjde," domnívá se Schwarz s tím, že legalizace prostituce by vše vrátila zpět." (zdroj:  https://plus.rozhlas.cz/legalizace-prostituce-vse-jen-zhorsi-stat-se-oficialne-stal-pasakem-kritizuje-7774410   )

Téma prostituce je staré jako lidstvo samo. Její "ekonomický" aspekt, tedy obživa se formuje stejně jako zisk a jeho kumulace v celé hierarchii rozvoje lidské společnosti. Parazitismus prostituce jako svého druhu podnikání vyhřezává v momentě, stává-li se tato předmětem kumulace zisku pro ty, pro něž je "lidské tělo" nástrojem, jak k zisku přijít, navíc přitom využívat "lidské tělo toho druhého". Nebuďme však upjatí a pokrytečtí, prostituce je složitý mechanismus psychologických a sociálních vazeb, nad nimiž se mnozí pohoršují, stejně jako jiní jej využívají. Vzhledem ke společenským rizikům s prostitucí spojených se však stát sotva může vyvázat z povinností tato rizika sledovat, mapovat je a snažit se je dokonce korigovat. Tedy nikoliv bránit "svobodnému rozhodnutí o lidském těle a duši", ale spíše právě svévolnému šíření rizik a dopadů, které plynou pro jiné a další, co s tímto "psychosociálním byznysem" nemají přímo nic společného, a z podobně svobodného rozhodnutí ani mít nechtějí.

A snad jen poznámku k páně Schwarzovu "boji s prostitucí", kterak se podle něj "zadařilo" ve výše uvedeném výčtu měst na severu Čech. O prostituci stejně jako o jejím potlačování byly již napsány stovky knih, uděláno nemálo studií, stanoveny odborné diagnózy, pohoršovali se a bojovali s ní navenek i ti, jejichž chování nebylo a není nepodobné právě onomu "organizovanému psychosociálnímu byznysu". Jen jistě nikoliv na očích veřejnosti... A tak, pokud nevidíte při svém projíždění danými místy na okraji silnic postávající "lidská těla" neznamená to, že se zadařilo "využít předpisů". Tenhle byznys totiž běží dál, skrytěji a rafinovaněji. Jeho skryté formy mohou být organizovanější a nebezpečnější nejen pro nositele, ale právě pro jejich okolí. Bude-li mít stát tento "byznys" pod kontrolou neznamená to, že se stává jakýmsi pasákem, ale že se snaží pracovat s riziky, které z něj plynou. 

Problém je v tom, že ve státě více než odbornost, poznatky, argumentace a naslouchání často rozhoduje "politická nálada" toho kterého "zástupce z lidu". Ten je ochoten přehlížet nejen odborníky, veřejnost, ale zcela určitě sáhne k stále více zprofanovávanému spojení "o slušných lidech".