DR: Za osmdesát procent emisí od roku 2016 může jen padesát sedm korporací

09.05.2024
V poslední souhrnné zprávě z roku 2023 uvádí Mezivládní panel pro změnu klimatu, že pro udržení globálního oteplování pod úrovní 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře — což je hranice, po jejímž překročení hrozí nevratné poškození klíčových klimatických systémů planety a častější extrémy počasí — je nutné rychle upustit od spalování fosilních paliv.
V roce 2015 se k závazku "udržet oteplování výrazně pod hranicí dvou stupňů Celsia" a směřovat k oteplení pod 1,5 stupňů zavázala Pařížská dohoda, respektive státy, které ji ratifikovaly.
Přesto emise skleníkových plynů i nadále rostou. "Navzdory závazkům z Pařížské dohody se fosilní průmysl rozšiřuje a globální emise oxidu uhličitého z fosilních paliv dosáhly rekordní úrovně 37,1 gigatun v roce 2022, což je o pět procent víc než v roce 2015, kdy byla přijata dohoda z Paříže," uvádějí Carbon Majors ve studii.
Studie rovněž dokládá, že soukromé a státy vlastněné fosilní korporace jsou největšími oponenty globálních klimatických opatření. Zatímco vědecká komunita vydává stanoviska o nutnosti razantních kroků v udržení stabilního klimatu, fosilní korporace lobbují za pokračování spalování fosilních paliv. zdroj: https://denikreferendum.cz/clanek/36314-za-osmdesat-procent-emisi-od-roku-2016-muze-jen-padesat-sedm-korporaci?utm_source=ecomail&utm_campaign=2024_05_07_klimazpravodaj_752024&utm_medium=email&utm_term=53608&ecmid=115