Díky všem, kteří nás podporujete

16.09.2020

Díky všem, kteří nás podporujete, jistě nejen finančně, ale i svými postoji a aktivitami - ať už osobně nebo ve volené funkci, jenž mají prostor také na těchto stránkách.