Další tikající bomba v oblasti sociální problematiky

11.08.2021

Odkazujeme na souhrnně sestavené informace o situaci v oblasti péče o seniory. V souvislostech s tím, jak u nás zůstává i nadále neřešena otázka důchodového systému, je problematika domovů důchodců a péče o přestárlé občany další "tikající bombou", která je už dnes velmi závažnou oblastí, kam směřují prostředky a z níž se pro některé stává jen "dobrý byznys" s těmi, na něž lze ze soukromých i veřejných zdrojů čerpat peníze. A hlavně prosím, neobviňujme neziskovky!

zdroj: https://admin.investigace.cz/domovy-duchodcu-jako-vyhodny-byznys/

Situaci tak neřeší ani rádoby spřátelená foto s premiérem a jeho "spanilé jízdy" po domovech seniorů, a už vůbec podepsaná kniha s "premiérovými vzdechy" nebo před volbami "stovka navíc".