Co o sobě, Mostě a jeho "klimatu" říká kandidátka OMMO paní Marcela Stütz

02.09.2022

Sešel se rok s rokem a jsme opět před volebním rozhodováním, koho volit a proč vlastně. Za sebe sdělím, že volit určitě budu. Ba dokonce v těchto volbách kandiduji. A dovolím si drobnou rekapitulaci či připomenutí. Po třetí se angažuji na kandidátce OMMO. Pokud se divíte, prosím, je to vaše právo. Ale jsem ráda a vím, že program OMMO je o řešeních toho, co by se v Mostě a okolí mělo aktuálně začít měnit. A snad ještě drobný dovětek... Někteří lidé v OMMO toho vědí o dění v Mostě tolik, že by stálo za to, aby některé věci prostě nezapadly, a také se začaly řešit.

A o co vám říci o sobě? Mám o 4 roky starší zkušenosti v oblasti školství. Možná bych dodala: speciální školství je již několik let pod gescí kraje. Určitě by stálo za to, aby bylo převedeno do režimu správy města, stejně jako dětské domovy a střední školy. Podobně ku prospěchu by bylo sjednocení poradenských služeb pod jednu střechu.

V Mostě žiji 52 let, 26 let v části obce Čepirohy. Před 4 lety se tu oživila myšlenka osadního výboru, což postupně ochablo a dál je tzv. ticho po pěšině. Nemohu říci, že se nic za 4 roky neudělalo, ale je potřeba s lidmi stále a více komunikovat. Cesta trpělivé debaty a setkávání s lidmi z pohledu veřejného zájmu však nevede pouze přes velkolepá show nebo výši investičního záměru.

Ráda dělám věci, které mají smysl a jejichž výsledky jsou vidět.

Přeji všem voličům, ať mají dobré oko a samozřejmě úsměv. Ten je zapotřebí jako sůl, stojí méně a dává více světla. 

statutární město Most
statutární město Most