Co může vyděsit? Když se předseda KSČM Filip zaštiťuje Gándhím

06.06.2020

Pravda, i v této souvislosti to vnímám spíše jako pokus o PR, které se v KSČM příliš nedaří, o to více se do něj někteří rádi pouštějí...     https://denikn.cz/374197/svobodu-slova-si-vzit-nenecham-rika-sef-komunistu-v-praze-chce-novou-sochu-koneva/?ref=tit1 

Pamatuji si např. z r. 2004 přívlastek o "alfa-samci", s nímž se - jistě ne ze své hlavy- ale od jistého nejmenovaného svého bývalého poradce honosil tehdy na VI. sjezdu KSČM opět zvolený M. Grebeníček do funkce předsedy, aby po roce, za nepříliš velké slávy ve funkci skončil. Dodnes sice tento muž "zahřívá" poslanecké lavice sněmovny, ale kdeže loňské sněhy jsou, že...? Vystřídal ho tehdy Vojtěch Filip, který na mapě politických analýz, pravidelně vytvářených nejen o vnějším dění, ale i o vnitřním fungování KSČM zaujímal pozici "pragmatického křídla". To v praxi údajně představovalo mnohem akčnější část v KSČM, zejména v logice fungování poslaneckého klubu KSČM od devadesátých let XX. století, a také vyčkávající na svou šanci... Ta v konstelaci dění vnějšího právě kolem r. 2005 vygradovala - pro nezasvěcené - "neočekávaným" ukončením působením M. Grebeníčka na postu předsedy KSČM. Z nástupu "pragmatického křídla" mohla na chvíli zapanovat navenek jakási úvaha o "změně", ale vývoj ukázal, kam celých 15 let v KSČM na čele s předsedou Filipem dospělo. Musím však objektivně uvést, že jeden z dnes již zesnulých autorů těchto analýz se jistě nemýlil, pokud již v té době uváděl, že právě pragmatici si nakonec velmi agilně podají ruce s tzv. stalinisty, kteří navenek vystupují jako "hodnotové ostří" a zastánci časů minulých, přesto jim ale nebude proti mysli podílet se spolu s "prohnilými" pragmatiky na všem, co jim pomůže udržet se v pozicích. Tím příkladem může být např. zástupce "stalinistů" S. Grospič, v PSP ČR předseda mandátového a imunitního výboru PS PČR, což je pozice velmi, ale velmi zajímavá a významně ovlivňující podíl na moci v rámci zákonodárného stupně jejího uplatňování. Pro připomenutí S. Grospič je ten, kdo se např. v ČRo vyjádřil, že v r. 1968 se o žádnou okupaci nejednalo: "A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci". "Soudruzi" pak dali hlavy dohromady a do veřejnosti vyslali omluvu za tato slova.

No, a sešel se rok s rokem a Vojtěch Filip stojí před a s velkou pravděpodobností opakovaným zvolením do funkce předsedy KSČM. Pravda, vinou koronaviru se to celé odsunulo až na podzim. Určitě na tom záleží samotnému Filipovi, části jeho "hmotných a závislých" příznivců v KSČM, a v jistém smyslu - aspoň do konce tohoto volebního období i premiéru Babišovi, jehož souputníky se KSČM stala. 

A protože i pragmatik Filipova střihu musí čas od času nabídnout nějakou tu ideu, aby své vůdcovství tak nějak opatřil smyslem, vyšel nejdříve předseda KSČM s atakem československých legionářů, potažmo první republiky, jejíž ideové poselství nám po těch letech dělá stále větší a větší problém, a svedl to na volání části veřejnosti a hlasů z KSČM, aby sebe nakonec přirovnal k Mahátmu Gándhímu. Jeho slova o tom, kterak uvažuje jako Gándhí člověka pobaví a rozesmutní zároveň, protože jde o děsivou ukázkou, co - při kritice poměrů jinde - může také u nás stanout v čele moci. Ano, vím, že o moci psal již např. Machiavelli, a Filipovo konání se mnohem více podobá právě tomu. Aby se však tzv. předvedl i "v post-moderním světle", a jak kalkul moci funguje, je ochoten se srovnat s Gándhím. Když učtu fungování subjektivní i objektivní Gándhího, jen těžko si mohu v sounáležitosti představit osobu páně Filipa. S odvoláním na loňské 150. výročí Gándhího narození si nějak nevybavuji, že by se pan předseda Filip na odkaz tohoto muže nějak odvolával. Ale možná právě to je ten pragmatismus, za nějž jeho odkaz pan Filip vyměnil a manipuluje veřejností, která  - a jsem o tom přesvědčena - těmto výstupům stále ještě věří. A možná jsou i "noví věřící"...

Co ale vím určitě, že není téměř nic, co by šlo programově (myšlenkově) spojit nejen s osobou páně Filipa a ani KSČM, co by šlo spojit s idejemi Gándhího. Připomenu jen v zásadě z KSČM povětšinou rozporovaný ekologický akcent, stejně jako rozmatlané všude "materializované všechno"... A pokud by se přeci jen páně Filipovi poradci vzedmuli a radili, pak dodám i radikální levice v Indii opouští Néhrúův odkaz po vzoru "západní sekularizace". Ale až sem levice v Čechách rádoby reprezentovaná KSČM nejenže nedospěla prakticky (a už vůbec ne v osobě Filipově), nemyslím, že by se tímto akcentem kdokoliv z jejích zástupců teoreticky jakkoli zabýval. 

A snad ironii na závěr... Pan Filip se ohání Gándhím, snad také zná jemu připisovaný výrok: "Nenechám nikoho kráčet mou myslí se špinavými nohama."

H. Svobodová