OMMO v Lomu: Přípravy na podzimní komunální volby bereme vážně

26.06.2022

a už nyní pracujeme na kandidátce a jejím složení. Jsme rádi za vstřícnost, které se nám od občanů Lomu dostává, že si vyslechnou naši nabídku a jsou ochotni ke spolupráci. 

Za další prioritu samozřejmě považujeme volební program, jímž chceme oslovit občany v Lomu. Rádi bychom, aby občané věděli, že volby do zastupitelstva a přípravu na ně bereme velmi vážně. Chceme  občanům sdělit, že bez jejich podpory a především odhodlání projevit své názory a postoje je potřeba především při rozhodování, koho a proč volit. 

Jsme toho názoru, že Lom a jeho občané si změnu zaslouží a my jsme připraveni představit volební nabídku, v níž si každý najde něco podle svých představ, zájmů a potřeb.

Marian Dancso, ZO OMMO v Lomu

Politické hnutí Občané městu, město občanům nabídne kvalitní personální složení kandidátů a ti pro vás mají připraveny programové záměry, které stojí za to podpořit svými hlasy!