Našimi spolupracujícími partnery

04.05.2022

jsou:

  • Strana zelených (SZ) ... v Třeboni https://trebon.zeleni.cz/, od r. 2013, je podepsána společná dohoda o spolupráci . Na komunální úrovni kandidujeme od r. 2014. OMMO působí v koalici Společně pro Třeboň a jeho zástupci se podílejí na práci v zastupitelstvu města od r. 2014. Celkovou spolupráci hodnotí oba subjekty jako velmi dobrou a pro město a jeho občany prospěšnou.