Česká republika je na cestě k volbě svého prezidenta. Jeho zvolení však sahá mnohem dál.

03.01.2023

Jak jistě víte, 13. a 14. ledna 2023 proběhne prezidentská volba. Pokud nedojde již v rámci ní ke zvolení prezidenta českého státu, uskuteční se 2. kolo 27. a 28. ledna 2023.

Politické hnutí Občané městu, město občanům nemá ambice kolektivně ztotožňovat své členy, sympatizanty a další příznivce ani s jednou z navržených a kandidujících osobností. 

Doporučujeme a zároveň prosíme občany, aby své volební právo a hlas takto projevený velmi dobře zvážili. Doporučujeme, abyste svou volbou zamezili dalšímu pokračování korumpujících, kulturně, morálně  a politicky devastujících praktik v plné míře realizovaných pozicí M. Zemana za doprovodu části jeho nejbližšího okolí a politického spektra, je-li v koalici nebo opozici. Svou volbou zastavme postupující oligarchizaci, klientelismus a všeobecně panující přezírání hodnotového systému, který je o to více ničivý v této velmi nejisté a vážnými problémy zmítané době. 

Jsme toho názoru, že naše země si zaslouží změnu, která alespoň spustí snahy o nápravu věcí v oblasti sociální, vzdělávací a zahraničně politické. Volbou osobnosti do funkce prezidenta dejme prostor odbornosti, citlivosti a taktu v sociálně kulturní oblasti. Dejme prostor takové personě, která bude postupovat v souladu s ústavou a bude ctít zákony této země. Bude iniciátorem, ale i mediátorem v rozjitřeném společenském klimatu. Prezident má své pravomoci dané ústavou a stejně tak role výkonné moci plyne z ústavního pořádku země. Uzurpace a vlastní, často velmi neprůhledné praktiky výkonu prezidentského mandátu, jako jsme toho doposud svědky u končícího prezidenta, vedou pouze k destabilizaci společnosti, ke svévoli rádoby "vůdců z lidu" a devastujícím účinkům, nikoliv k řešení problémů, ale jejich dalšímu vyostřování a růstu.

Prezident v rámci ústavního pořádku této země je volen přímo a na základě svých pravomocí nesupluje vládu ani parlamentní struktury. Jeho ambice však mohou uvážlivým způsob nabízet řešení a působit ke zklidnění stávající situace. Nikoliv "spanilé jízdy", ale průběžná komunikace s vládou, odbornou veřejností a občany při různých příležitostech mohou být částí žádaných změn za stávající situaci v ČR.

Volme tak, že tahle země a její občané by měli mít budoucnost, ne pouze vidinu příštího dne. 

Nenechme se ukonejšit iluzí "zastropování" problemů. Devastace mentální a kulturní s sebou nese mnohem zásadnější následky do budoucna. Tato země není zasažena bídou, zaslouží si ale takové vedení, které začne odpovědně pracovat s jejími zdroji a přístupy k nim. Přitom zahrne také politický a bezpečnostní rámec naší země v rámci EU a NATO.

Osobnost ve funkci prezidenta by měla k tomuto vybízet.

H. Svobodová