Blahopřejeme nově zvolenému prezidentovi generálu Petru Pavlovi

28.01.2023

jsme jedni z mnoha, pravda, a možná právě proto si dovolujeme poblahopřát nově zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem ČR. Přimlouváme se ke hledání a řešení problémů, nejenom v oblasti PR, ale ke skutečně žádoucím změnám o stavu a vývoji české společnosti.

H. Svobodová