BLAHOPŘEJEME kolegovi Marianu Dancsovi k udělení Ceny Učené společnosti České republiky pro pedagogy

21.05.2024


Přinášíme vyjádření Mariana k udělení ceny:

"Dnešní den mohu s jistotou označit za jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších v mém životě, a to jak v kontextu profesního, tak i osobního rozvoje. Právě dnes jsem v dopoledních hodinách obdržel na 30. ročníku Valného shromáždění Učené společnosti České republiky v Pražském Karolinu prestižní ocenění, a to v kategorii určené pro pedagogy za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních a základních školách, vytváření podmínek pro individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích. Je mi nesmírnou ctí, že jsem mohl stát po boku dalších oceněných osobností, mezi kterými byli např. pan profesor Jaroslav Nešetřil, pan docent Petr Pithart (bývalý předseda vlády České republiky), uznávaná matematička Lenka Slavíková, aj. Tímto děkuji prof. RNDr. Liboru Grubhofferovi, CSc., dále jen předsedovi České učené společnosti a všem jejím členům za udělení tak významného ocenění. Stejně tak děkuji i členům Akademie věd České republiky, zejména místopředsedovi RNDr. Zdeňku Havlasovi, DrSc. V neposlední řadě všem lidem, kteří mě dlouhodobě podporují v mých aktivitách, protože bez nich bych to nedokázal (je vás strašně hodně): organizace ROMEA, politické hnutí OMMO, Marcel Vorlíček, Marcela Vocásková, Miroslava Holubová – ředitelka ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, Milan Hrdý, Radim F. Holeček, Anna Jemelková, Renata Adamová, Lucie Fuková - vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny, Jaroslav Miko a dalších x-desítek blízkých lidí, včetně kolegů ze ZŠ a MŠ v Litvínově - Janově".
Marian Dancso se ve své pedagogické praxi zaměřuje na vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách. V oblasti vzdělávání se pohybuje téměř dvacet let, nejprve jako asistent pedagoga, poté jako vychovatel, lektor a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na základní škole. Intenzivně se zajímá o vzdělávání dětí ve vyloučených lokalitách a jejich uplatnitelností na pracovním trhu, o inkluzi a její implementaci do vzdělávacích procesů u nás a v zahraničí. V současné době působí jako Radní pro školství a předseda Finančního výboru města Lom. https://www.learned.cz/cz/aktivity-spolecnosti/aktualne/ucena-spolecnost-udelila-medaile-a-ceny-za-rok-2024.html