Ano, Krušnohor a jeho zájmové skupiny od počátku rozjely boj o politickou moc

29.06.2023

Nejen v tomto duchu, ale také v dalších souvislostech potvrdil Jiří Nedvěd, t. č. zastupitel za nedávno zatím nepravomocně zrušený Spolek Sdružení Mostečané Mostu, oč v Mostě na úrovni komunální politiky šlo zhruba od r. 2006. Tedy především určitým postavám v něm. Tyto postavy nepocházely, nepocházejí pouze z útrob tohoto Spolku, ale i zvenku se na toto uskupení nabalovaly, protože s tím souvisely nejenom jejich politické, ale především ekonomické až soukromé zájmy. A dodnes do Mostu dojíždějí, prý jak se daří.

Nechci nyní rozebírat, co již bylo na těchto stránkách popsáno, ví se a v podstatě není z pohledu komunální scény nikterak výjimečné. Poukáži jen na některé "úsměvnosti" obsažené v rozhovoru ...

Komu patří Česko: Šikanátorům je třeba se postavit, /28. 6.23/

zdroj: https://www.investigace.cz/komu-patri-cesko-sikanatorum-je-treba-se-postavit 

V reakci na páně Nedvědovu konstataci: "Jde jim o převzetí moci, o ovládnutí Krušnohoru,"…, se musím ptát: oč šlo a jde těm kolem a z Krušnohoru, tedy Spolku Sdružení Mostečané Mostu? A pokud pan zastupitel poukazuje na bohulibé pohnutky SSMM (ty zájmy občanů musejí být sakramentsky zlatým dolem), pak je na místě dodat, že musí být velmi přesvědčený o významu politické pozice Spolku, když v další větě říká, že "lidé, kteří jsou pod Krušnohorem, chtějí být hájeni také na politické rovině." Je dobře, že se tedy KS v Ústí nad Labem ve svém rozhodnutí o zrušení nemýlil, protože tento Spolek, se chová a prosazuje jako politická strana. Potvrzuje to ostatně i pan Nedvěd.

S odstupem času by se jistě dalo ptát, co to je ta "ohromná část obyvatel města", kterou Spolek zastupuje, protože volební výsledky z posledních období ukazují, že se Spolek již minimálně druhé volební období propadá. Mj. i proto, že jeho konkurent ProMost tak nějak více "zaujal" část podnikatelské a sponzorské sféry, a podobně jako pan zastupitel Nedvěd se přesunul k SSMM, tito se přesunuli k ProMostu. A o těch "spolkových předácích bydlících v panelácích" by se jistě dalo s úsměvem povídat celé hodiny. Stejně jako o tom, jak se družstevnictví stává předmětem politického boje a činí se z něj karta politických zájmů skupin (z a od Krušnohoru) by se jistě dalo nemálo vyprávět.... Že Most má punc "Palerma na severu", je dnes zažité a všestranně známé. Nejde přitom o nadsázku, nýbrž různě žité a pro část mosteckých taky zástupců z lidu ozkoušené, a to napříč kdysi ještě levopravým politickým spektrem. A pokud pan zastupitel rozvazuje ve stylu: "Myslím si, že ty právníky rozhodně neplatí sám. (myšleno pan L. Gomboš, pozn. aut.) Otázka je, co by se stalo, kdyby takoví lidé převzali moc." Dovolím si namítnout, odkudpak je asi placen právní zástupce SSMM…? Dalo by se dodat, že v tomto mají někteří ještě žijící, kdysi zastupitelé za S-SMM osobní praxi… Dnes, pravda, dožívají na svých chatách a chalupách, ale paměť je prostě věc ošemetná. Skoro vždy poslouží, i když už tzv. neslouží.

V něčem má ale pan zastupitel pravdu: "Sdružení Mostečané Mostu se nerozpadá", ono totiž de facto neexistuje. Jde totiž o to, že před loňskými komunálními volbami, kdy se předtím hojně likvidovaly stopy po SMM a vznikalo SSMM, došlo vlastně k jakési substituci některých více nebo méně nápadných atributů tohoto sdružení potažmo spolku.

Tak snad se nezačne nakonec samotným aktérům plést, za cože to vlastně jsou těmi obhájci zájmů občanů!

No, a to nejlepší nakonec a nač pan zastupitel odpověděl:

Otázka: "A kam ty rodiny šly?
To byla častá otázka, když jsme představovali náš projekt Pod ochranou města. Šli jinam a mně je úplně jedno kam. Starám se o Most a chci, aby se všechny domy uměly problémových nájemníků zbavit. Cíl je dostat je z pryč tohoto města. Nás se také nikdo neptal, když se sem stěhovali. Nemůžeme dělat odkladiště celé republice."

Pokud tohle považuje pan zastupitel za jakési vítězství svého snažení, lze se tomu jen pousmát. Jde v podstatě o jakousi kakofonii pod označením Pod ochranou města, což má na jedné straně vypovídat o rádoby "velkolepém architektonickém" angažmá pana zastupitele a zároveň o roli města v celé věci. Zřejmě o to z větší části šlo, když se pan Nedvěd přesouval od politického subjektu ProMost ke Spolku Sdružení Mostečané Mostu.

Takže podtrženo sečteno. Jsou-li v této zemi problémy s lokalitami zatíženými sociální vyloučeností, chudobou a kriminalitou, pak řešením není, že odněkud přestěhujete dotčené osoby, rodiny jinam. Tedy, že opticky snížíte např. počet pobíhajících a vulgárně se chovajících osob. Budou se takto chovat jinde. Jde o to, že přístupem musí být zase jen řešení příčin. A pokud se v Mostě ještě v devadesátých letech dařilo části rodící se a transformující se ekonomické a politické elity úspěšně parazitovat na těchto problémech, zadařilo se je nechat vyrůst do rozměrů současných. Ty z velké části dohánějí i dlouhodobě tlačené praktiky subjektů podobných těm, jako je Krušnohor a jeho "prodloužená ruka" SSMM.

A to ví pan zastupitel, vědí to v Krušnohoru, jehož před lety realizovaný marketingový tah jít do politiky a tvrdit, že "Sdružení Mostečané Mostu je otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství lidí", dnes utrpěl docela ránu, protože politika je v jedné ze svých charakteristik také bojem o moc. A ne že by v SSMM nevěděli, kolik takový boj stojí!  

H. Svobodová