Analýza: jak si stojí KD Repre ve světle odborného pohledu

17.02.2024
zdroj: internet
zdroj: internet
Výsledky této studie město veřejnosti nikdy nepředstavilo. Nebyla zahájena debata, zdali je takovéto využití vhodné a zdali si ho obyvatelé přejí. Ve studii jsou stanoveny hlavní prvky celé rekonstrukce. Dochází k přístavbě dvou komunikačních jader, více než polovina budovy je zaplněna knihovnou. Mizí lodžie a plastické prvky na fasádě. Studie také počítá s úplným zrušením vodní plochy. Proti všem těmto hlavním bodům veřejnost od počátku protestuje. Jediný ústupek spočívá v částečném zachování vodní plochy. V důsledku přístavby jader, narušení hmotové kompozice a obehnání vodní plochy travnatým pásem, však neplní voda žádný ze svých původních účelů.

zdroj: https://sosrepre.cz/content/analyza-rekonstrukce-kulturniho-domu-repre-v-moste.pdf