ALTernativně: o čem a jak dále ve městech

17.08.2023

A nejde jen o města, jde především o lidi, co v nich žijí a budou i nadále. Pořád se tu bavíme o tom hlavním - o čem to je a hlavně bude a jak


ČESKÝ BOJ O MĚSTO

Proti korupci, ale ne proti systému

(M. Pixová)

/https://www.advojka.cz/archiv/2023/17/cesky-boj-o-mesto

Základem konceptu práva na město je požadavek, aby byly uspokojovány potřeby všech lidí bez rozdílu a města či jejich části se nestaly sídlem elitních skupin, které ostatní obyvatele vytlačují na okraj. Všichni občané by měli mít možnost podílet se na tom, jak jejich obec vypadá. V současnosti ovšem o městech rozhoduje kapitál a ti, kteří jej vlastní. Postupující urbanizace tak odráží prohlubující se krizi demokratického vládnutí. Urbánní sídla jsou stále více plánována pro produkci samotnou, přičemž ekonomická moc umožňuje do velké míry rozhodovat o podobě obce a života v ní. Jak si všiml už Lefebvre, moderní město málokdy lidem umožňuje, aby v něm mohli být sami sebou. Místo toho jsou jeho obyvatelé redukováni na pouhé producenty a konzumenty.