17. 11. 2022: 17. 11. 1939, 1989...

17.11.2022
zdroj: internet
zdroj: internet

V těchto dnech si připomínáme 83. výročí od listopadu 1939 a 33. výročí od listopadu 1989. Obě výročí reprezentují událostí spojené se zásadními změna v československé společnosti. Listopad ´39 uvrhnul občany Československa do "tmy" nacistické mašinérie, která drtila základní podstatu a práva člověka ve jménu služby ideologii, s níž vyhřezlo to nejtemnější v lidském myšlení a povaze. S odstupem 50 let se lidé odhodlali pozvednout relativizovaná a pošlapávaná lidská práva a hodnoty nad ideologii sloužící zájmům úzké státně-byrokratické a stranické skupiny, která si zavazovala a parazitovala na životě různých sociálních skupin. Jejich zájmy a potřeby reálný socialismus nejenže nenaplnil, ale pokřivil a zatáhl železnou oponou. Lidé v listopadu 1989 vyšli do ulic v očekávání změn... S odstupem 33 let můžeme rekapitulovat, a jistě nebýt spokojeni, protestovat a chtít změny. Dovolíme-li však opět sáhnout na podstatu a práva člověka, připustíme-li vraždění ve jménu jednoho či více mocensky posedlých uskupení, pošlápáváme to, co jsme my, naši předchůdci před desetiletími odmítli a chtěli změnit. Máme-li aspoň na chvíli pocit či jsme dokonce přesvědčeni, že tohle není cesta, udělejme konec těmto snahám. Možná nevíme, jak dobře věci uděláme a jakých chyb se znovu dopustíme. Pokud se ale nepokusíme, můžeme se odsoudit k tomu, jak si svou minulost zopakovat. 

/hs/