Připomínáme si 78 let od konce 2. světové války

03.05.2023

Vyzýváme k ukončení válečného tažení Ruska proti Ukrajině.

Odsuzujeme vraždění lidí ve jménu pochybných mocenských cílů ruské vládnoucí elity, která dokázala pošlapat a znevážit odkaz svých občanů, kteří se účastnili osvobozování řady zemí Evropy, včetně Československa.

Podpora Ukrajiny je nezbytná, protože ustupovat zlu znamená napomáhat jeho dalšímu šíření.