Vážení občané, přátelé, voliči, současní i budoucí

hodiny zbývají do komunálních a senátních voleb. Bude to vyvrcholení práce nás všech, kteří se velice aktivně podíleli na přípravě a realizaci volební kampaně. Naše další činnost tím ale samozřejmě neskončí, a to bez ohledu na výsledek, i když - jak říkám - ten se počítá.

Oslovujeme občany na ulicích přímo, bez bariér tribun a pódií. Mohou si na nás "sáhnout", zeptat se na cokoliv a diskutovat o všem, co mají na srdci. Nikoho jsme neodmítali a odmítat nebudeme. Každý problém, byť se může zdát malicherný, nebereme na lehkou váhu a budeme se jím zabývat.

 Lidé se nás ptají, co jim slíbíme jiného než ti ostatní. Jediné, co občanům můžeme slíbit je, že se budeme jejich problémy, ale i náměty zabývat a snažit se je řešit. Držet se přitom věcnosti, sledovat účel a prospěch většiny. Sliby o zajištění pracovních míst z úst politiků mohou být jen planými řečmi, nepracuje-li podnikatelské prostředí v součinnosti se sociální a zaměstnaneckou strukturou Mostecka. Je-li cílem podnikatelského prostředí jen zisk bez ohledu na zaměstnance a jejich zajištění, pak se v tomto regionu nikdy zázemí pro jeho obyvatele nevytvoří. Naším cílem je prosperující domácí podnikatel i spokojený zaměstnanec. To není utopie! To je snaha udržet sociální a kulturní úroveň Mostecka a dát lidem důvod, aby je nemuseli opouštět.

Můžeme slíbit snahu o účelně vynaložené veřejné finance, bez plýtvání a pře (d)plácení firem za odvedenou práci. Můžeme rovněž slíbit větší, aktivnější a efektivnější informovanost občanů o veřejném dění a jejich aktivní účast na rozhodování.

Neslibujeme však více než ti ostatní, ale ani to, co je sice velmi líbivé, ale již předem nesplnitelné.

Vy, kteří jste se nás rozhodli volit nebo se budete rozhodovat, můžete být v budoucnu zklamáni, že se zase nic nezměnilo. To však jedině v případě, že nebudeme mít možnost něco změnit, příp. ovlivnit v rozumné součinnosti s ostatními. Tomu, že něco přeci změnit lze, resp. je třeba, nasvědčuje i panický strach našich odpůrců a jejich úporná snaha nám v tom za každou cenu zabránit.

Již nyní před volbami prokazujeme, že to myslíme velmi vážně, jak ve Znojmě, tak u nás, v Mostě. Ve Znojmě se již svého druhu "radniční zemětřesení" odehrává. O causách podobného typu slýcháme také odjinud velmi často. Není bez zajímavosti, že i v Mostě se hovoří o tzv. urychleném prodeji např. KD REPRE (pokud o něm většina lidí vůbec ví, za kolik v porovnání s odhadem tržní ceny, komu a proč atd.), a právě před volbami… Proč se např. podobné záležitosti prodeje veřejných kulturních stánků nedějí za účasti veřejnosti a ta není průběžně informována nebo dotazována na názory? Stejně jako že "veřejný zájem" se tak urychleně přesune bez výhrad do soukromých rukou… A beze zbytku. Otázek a snad i odpovědí se možná nabídne v brzké době více.

Nezáleží totiž na tom, kdo se bije v prsa na tribuně, obklopený penězi a auty určenými na nákup hlasů ve volbách, ale na tom, kdo chce pomoci lidem si na ta auta důstojně vydělat.

Za hnutí „Občané městu, město občanům“ Vám tuto pomoc mohu přislíbit!

Rozhodnete-li se pro naše hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), pak volte celou kandidátku křížkem u volební strany s číslem 4.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO