Vážení kandidáti, přátelé, příznivci

 všichni ti, kteří jste nám pomáhali s přípravou, podporou a realizací předvolební kampaně, chtěli bychom Vám alespoň takto vyjádřit PODĚKOVÁNÍ. Věříme, že naše vzájemná součinnost byla v souladu se zájmy, pro něž jsme se většinově k podobným aktivitám rozhodli a snažili se je naplňovat. Nyní se o výsledku našeho úsilí rozhodne v probíhajících komunálních volbách, v Mostě pak i v rámci voleb do senátu. Jejich výsledek jistě rozhodne také o dění příštím a našem směřování do budoucna. Už nyní je ale patrné, že "občanský princip" je záležitostí, kterou je třeba podněcovat, rozvíjet a pokoušet se mu dávát smysl z pohledu každého, kdo nechce realitu pouze následovat, přijímat její důsledky, ale aktivně se na jejím utváření podílet. Zkušenost ukazuje, že takováto cesta není jednoduchá, ale nabízí perspektivu vlastní aktivitě a společnému snažení prosadit se.

Děkujeme

Výkonný výbor "Občané městu, město občanům"

Most, 15. 10. 2010