Vlastimil Balín pro Mostecký deník 15. 10. 2010

Jak trávíte svůj volný čas, jaké jsou vaše aktivity?

Přiznám se, že pojem volného času mi již delší dobu mnoho neříká. Ale při svém workoholismu trávím volné chvilky s rodinou a vycházkami na Resslovi či k děkanskému kostelu Nanebevzetí Pany Marie nebo si jednou za dva týdny zajdu na II. ligu kopané. Na víc při práci nezbývá.

Jste senátorem PČR. Nedávno prošla médii informace, že jste za dobu svého působení na tomto místě nevykonal nic pro náš region. Co si o tomto tvrzení myslíte?

Říká se toho o mně skutečně dost a musím zdůraznit, že vše z jedné jediné dílny. Na jedné straně jsem bezvýznamný, nevýrazný, líný, neschopný a na druhé straně je mi udělována tak značná až skandální pozornost. Posledním „hitem“ je, že jsem údajně řídil jako druhý nejmocnější předlistopadový muž, tehdy Severočeského kraje, struktury Státní bezpečnosti. Komické je, že to je vše právě z dílny některých skutečných agentů StB evidovaných v jejich nechvalně známém seznamu. Ale k věci: zda mnoho nebo málo je otázkou. Poslanec a zejména senátor je odpovědný za tvorbu legislativního procesu. Standardní je, že nové zákony či jejich novelizace vychází od vlády. Přesto jsem se podílel na řadě pozměňovacích návrhů, žel většina z nich nebyla přijata, i když by pomohly zejména ve fungování zdravotního systému a práci neziskových nestátních a charitativních organizací nebo při zkvalitnění práce nezařazených senátorů. V dobrém slova smyslu jsem např. ovlivnil ministryni školství a ta zvrátila nepochopitelné rozhodnutí úředníka a ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě byl v rejstříku škol navýšen počet žáků z 962 na 1 200. Rovněž se na mě asi nezlobili v Hoře Svaté Kateřiny, kam jsem pomohl doputovat cca 3,5 mil. Kč na investice v jejich ZŠ. Vypočítávat neumím podporu a asistenci při všech dalších zákonů, z nichž buď přímo, nebo zprostředkovaně měl prospěch i náš region.

Založil jste novou stranu Občané městu, město občanům. Co bylo hlavním důvodem jejího vytvoření?

Byl jsem spoluzakladatelem, ale nejsem členem uvedeného politického hnutí. Kandiduji za ně jako nezávislý kandidát. Hlavním důvodem založení byla snaha lidí, jimž nebyl a není lhostejný vývoj nejen na Mostecku, pokud jde o nedobrou politickou kulturu, nedostatečnou komunikaci s občany, korupční prostředí, s nímž žel někteří udělali nedobrou zkušenost atd. Společným smyslem bylo přesvědčení, že lze věci měnit a že tím, kdo by je mohl a měl změnit, musí být občané, že je nutný pohyb odzdola nahoru. Jistě své sehrálo i rozčarování z jakéhosi „vyčerpání“ tradičních prý velkých politických stran a jejich stále stejná programová nabídka, která právě s občanem už po těch létech příliš nepočítá, i když se jím všechny zaštiťují. Konečně naše otevřenost jiným názorům je patrná již z našeho loga - puzzle, které je otevřené i pestrobarevné. Pro nás to není o barvě politického trička, sázíme na principy občanské společnosti a pravidelnou komunikaci o problémech a jejich řešení. Že to byl přes všechnu kritiku a především skandalizaci, pomluvy a urážky krok žádoucím směrem se ukazuje i podle reakcí většiny z námi oslovených lidí.

Strana nemá v ulicích města vidět na rozdíl od politických soupeřů téměř žádné billboardy atp. Čím to?

Nemáme žádné velké a „zainteresované“ sponzory. Většina financí je z členských příspěvků a finančních darů členů a několika sympatizantů. Jak své aktivity financujeme a chceme i nadále působit, již prezentoval předseda hnutí L. Vaněk otevřeným dopisem. Vsadili jsme na tzv. kontaktní kampaň. Kandidáti chodili mezi lidmi po ulicích, hovořili s nimi, zvali je k volbám. Přesto však jsme realizovali kromě billboardů (máme jen jeden!) většinu standardních propagačních produktů (webová prezentace, včetně elektronického bulletinu INFO OMMO, roznos přes poštu, rozhlasový vůz, plakáty, propagaci v MHD, drobné propagační předměty, několik větších předvolebních setkání s občany s programem v Lomu, Litvínově a Mostě aj.). Myslím, že naše finančně skromná volební kampaň byla obsahově zajímavá a věřím, že dokázala oslovit voliče a že uspějeme.

 

Co přináší OMMO nového v rámci svého volebního programu?

Spíše bych řekl, čeho se vyvaruje. Předně nejsme populističtí! Namísto dávání lidem tzv. zdarma sázíme na výchovu, motivaci, komunikaci, informovanost a sounáležitost občana s městem a města s občanem, tedy také jeho specifika. Zvýrazňujeme v něm prvky přímé demokracie, ustavování osadních výborů, pravidelnější a širší kontroly ze strany občanů, např. jejich zapojováním do výběrových komisí a pravidelným střídáním v jejich složení. Doporučujeme samostatnou vysokou školu s technickým zaměřením, ustavení klubu pro teenagery, v tom, co bude město dávat zdarma diferencovat dle sociální ohroženosti dané skupiny občanů atd. Slyšel jsem, že jsme „vykradli“ programy jiných. No, to dost těžko, když náš volební program byl hotov již při zakládání hnutí. A myslíte, že to máme zapotřebí?!

Kdybyste se stal primátorem, co byste udělal ve své funkci na radnici jako první?

Určitě bych ji neobsazoval za asistence městské policie. Ale vážně. Věřím, že by to bylo na základě dohody všech politických subjektů zvolených do ZmM a důsledně bych dbal na poměrné zastoupení na základě volebních výsledků v poradních a iniciativních orgánech ZmM a jeho Rady. Pravidelnější komunikaci s občany a společenskými a zájmovými organizacemi, ale i s podnikateli, ať už místními, tak „přespolními“, ustavení osadních výborů v dalších částech města a pravidelný monitoring jejich vzájemné součinnosti. Nezajímavý by zřejmě mohl být audit organizační struktury a náplně práce na jednotlivých útvarech magistrátu a zlepšení pracovních podmínek jeho úředníků.

Je něco konkrétního, co byste vytkl současnému vedení města?

Právě určitou samolibost při nerespektování principu poměrného zastoupení v orgánech města, nepromyšlené, neustálé stěhování odborů a jednotlivých úředníků, nedostatečnou komunikaci s občany mimo struktury SBD Krušnohor, populismus projevující se právě dáváním určitých služeb tzv. zdarma a nikoliv diferencovaně dle sociálního postavení. A jednu osobní věc – konečně by mi mohl někdo vysvětlit, proč jsem byl odvolán bez důvodu ze všech komisí, funkce obřadníka či byl sejmut zaplacený billboard či proč primátor nehodlal standardně komunikovat se senátorem?  

Kromě komunálních voleb kandidujete opět i do senátu. Jste si jistý, že v případě výhry obou voleb budete stíhat zodpovědně vykonávat funkci primátora i senátora?

To předbíháme, ale od některých kolegů v Senátu PČR jsem již dříve sondoval, jak vše stíhají. Jde to a v určitém kontextu to může být i oboustrannou výhodou. Ale podobné dilema mohou mít i jiné profese, např. zejména lékařské. I zde je třeba si rozhodnout, zda chci léčit, což umím anebo dělat politiku a nechám si odbornost „ujet“. Co však vím určitě, souběh mzdy bych nepřipustil a město by zřejmě za plat primátora určitě ušetřilo. Ale určitě bych se především dokázal obklopit schopnými spolupracovníky bez rozdílu politické příslušnosti.