OMMO: slušnost, která dráždí

Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na předvolební akci našeho polit. hnutí "Občané městu, město občanům" z 11. 10. 2010 bychom aspoň takto ještě jednou všem zúčastněným i těm, co nás podporují, chtěli PODĚKOVAT. Alespoň jsme stále ještě toho názoru, že se to mezi slušnými lidmi dělá.

Musíme však bohužel také konstatovat, že již nyní opětovně kolují tzv. zaručené informace o tom, že na akci OMMO byli uráženi političtí oponenti z jiných subjektů. K nositelům těchto tzv. poplašných (nebo poplašených) zpráv sdělujeme, že je dost svědků, kteří si vyslechli vystoupení jednotlivých kandidátů, včetně hosta akce - europoslance Miloslava Ransdorfa, a to dokonce např. z řad členů KSČM. Le Bonův princip stádnosti zkrátka nefunguje plošně.

Je proto nade vší pochybnost, že je dobré i v takto vypjatých časech, jako je ten předvolební, věnovat se volebnímu programu (je-li nějaký!) a přesvědčovat o jeho záměrech občany. Doporučujeme! Kandidáti OMMO to dělají denně v ulicích Mostu, v obcích a městech, kde kandidují. Možná to zní v některých politických kruzích "archaicky", ale hnutí OMMO se to docela osvědčuje.