Leoš Vaněk, předseda OMMO: Zahajujeme volební kampaň

  Vážení členové,

vážení kandidáti,

 

září je tu a s ním i ostrý start naší společné volební kampaně. „Občané městu, město občanům“ rozhodně není jen heslo pro volební kampaň, jak se v minulosti ukázaly některé podobné proklamace, ale realita, kterou si všichni plně uvědomujeme. Osobně nemám rád plamenné projevy, obecné řeči o morálce, a tím méně poučování jak dělat to či ono. Dovolím si ale připomenout nebo jen upozornit na některé skutečnosti, které jsou podle mého názoru v nastávajícím období důležité.

Politické hnutí OMMO jde do voleb jako nově vzniklý subjekt. Nejde o tzv. projekt jedné nebo několika firem, které nyní financují a v budoucnu budou sklízet plody svých investic, minimálně rády by sklízely, ale o jakési „samovznícení“ občanského povědomí. „Občanský princip“ je to, co drtivou většinu z nás přimělo k aktivitám, které mají za cíl změnit zaběhlé praktiky v komunální politice a jejichž myšlenkou jsou společné zájmy a potřeby občanů. „Politicky žít“ je možná pro některé z nás zprofanované, možná archaicky znějící slovní spojení, leč v jádru správný pojem, jak využít možnost podílet se na rozhodování o nás samotných a hranice těchto možností zase o něco rozšířit.

Vzájemná informovanost občanů a jejich reprezentace v zastupitelstvech na všech úrovní je základem pro rozumné fungování občanského principu komunikace a hledání řešení, která od nás vyžaduje běžný život, stejně jako situace, v nichž se ocitáme.

Vycházíme-li z těchto principů i v rámci formy a obsahu naší volební kampaně, pak slušnost a serióznost spolu s ochotou naslouchat a komunikovat se všemi občany je a musí být naším cílem. Všechna řešení hledejme společně s občany a v rámci politického systému prosazujme rovný přístup k informacím. Účinnost a smysl vzájemné komunikace se musíme snažit efektivně využít směrem k občanské veřejnosti a takto podporovat větší podíl občanů na správě věcí veřejných.

Praxe politického boje před volbami je bohužel taková, že mnohým zavedeným politickým subjektům jsme „trnem v oku“. Tuto skutečnost potvrzují i mnohá tvrzení v médiích, že jsme jakýmisi „béčky“ levicových či dalších stran nebo jednotlivců. Proto jasně říkám - nikdo z nás určitě nechce být a není ničím „béčkem“! S podobnými útoky počítáme, ale v žádném případě se s nimi nesmíříme. Naše reakce by však měly být vyvážené, ale nekompromisní a důrazné.

Vítáme osobní účast každého našeho kandidáta v rámci volební kampaně a podporujeme jeho nasazení pro realizaci zájmů OMMO jako suverénního subjektu.

V rámci naší volební kampaně osobně apeluji na to, abychom se všichni zdrželi jakýchkoli ataků na jiné zúčastněné subjekty, avšak otevřeně a velmi důrazně reagujme na jakékoliv napadání z kterékoliv části politického spektra.

Jsme označováni též za „účelový“ subjekt. Ano, souhlasím. Ale účel tohoto subjektu zcela určitě není totožný s mnoha ostatními. Nedokážu si představit cokoli bez účelu, resp. neúčelného. Musel bych se tak sám ptát: k čemu takové snažení? A pěstovat jen „falešné vědomí“ mi přijde dnes už dost přežilé. Náš účel či záměr zcela jasně vyplývá z našeho snažení a našich programových cílů.

Záměrem a účelem našeho hnutí není občanům vnucovat jakousi představu a cíl, ale podnítit, pomoci vytvářet a prosazovat vlastní myšlenky a cíle. Iniciovat aktivitu občanů právě na úrovni komunální politiky a pomoci uvědomit si její provázanost v celém kontextu politického dění ve společnosti.

V našem volebním snažení využijme především našeho největšího potenciálu - TO JE OSOBNÍ KONTAKT S OBČANY, A PROSÍM - NEZŘÍKEJME SE HO ANI DO BUDOUCNA!