V Okénku ZT (6.9.2010) M. Bayerová: Volební programy

 

Vážení čtenáři,

tak se nám začínají regionální noviny pěkně zaplňovat volebními programy a sliby všech kandidujících subjektů. Je zajímavé je sledovat. Deset ze čtrnácti stran a hnutí slibuje přednostní prodej bytů uživatelům, znovuobnovení výroby znojemských okurek je věčně žhavé téma, oživení a využití Louckého kláštera, rekonstrukce a zvelebení sportovišť, využití znovunabytého areálu Znojemského pivovaru, dosud největší investice do škol – to jsou všechno vděčná a věčná témata. Co také si chcete dát do volebního programu než záležitosti, které lidi trápí

a touží po jejich řešení.

Když budete pozorně číst, tak zjistíte, že někteří kandidáti se chtějí zasazovat o již dávno „zasazené“ a vybudované či schválené. Jenomže otázka zní jinak. Zasadíte se o snížení zadluženosti města? Jak?! Zasadíte se o využití lokality Malá Louka? Jak?! Zasadíte se o vybudování dalšího domu (ještě nestojí ani ten slibovaný) s pečovatelskou službou? Jak?!

Je třeba odlišovat sliby od konkrétních návrhů. Všichni víme, že „rukapáně“ státní kasy bude silně omezena. Víme, že nás čeká pořádné utahování opasků. To se samozřejmě odrazí i na budovatelských možnostech našeho města.

A je třeba ptát se končících zastupitelů: „Co jste za minulé čtyři roky pro občany města Znojma udělali, kromě toho sezení na zastupitelstvu?“ Proč jste se nezasadili o některé záležitosti již dřív, a když ano, proč se určité projekty již nerealizovali? Co jste osobně pro občany udělali, komu jste pomohli?

Nedávno v jistých novinách vyšel článek s názvem „Jaké si zvolíme zástupce, tak budeme po čtyři roky žít“. Copak chceme žít jen čtyři roky? Život ve městě je funkce spojitá, každý rok navazuje na ten předchozí, každé volební období vychází z toho minulého.

Závazky a uzavřené smlouvy jednotlivými zastupitelskými orgány platí stále, jinak bychom popřeli podstatu demokratického systému uspořádání našeho státu.

Vážení čtenáři, hledejte ve volebních programech jasné a stručné argumenty, které se dají skutečně plnit. Nevěřte neadresným slibům a všeobecným heslům. Uvědomte si, na koho jste se ze zastupitelů obrátili s žádostí o pomoc a jak vám vyhověl.

A rovněž nevěřte, že je vše předem dohodnuto, že „Hekrle je domluvený s Balíkem na místostarostování za starostovské křeslo Kaššaiovi“, že „Ludvíkovci nebudou mluvit s komunisty a ODS“ a jiným zaručeně pravdivým zprávám. Připomíná mi to jeden vtip o ukradené slepici, kterou si lupiči už rozdělovali, ale ona byla stále v kurníku.

Vaše hlasy totiž rozhodnou, až po vašem rozdání karet se bude vidět, kdo s kým bude „mluvit“.