M. Bayerová: SPOŘÍME, CHCEME STAVĚT, ALE BUDEME SKUTEČNĚ BYDLET?

Příchod nové vládní koalice spustil v naší zemi řadu diskusí, nespokojenosti, odporu a spravedlivý hněv.

Jednou z mnoha sporných záležitostí je záměr o snížení státní podpory stavebního spoření na polovinu. Už v letošním roce by lidé dostali u starých smluv, u kterých činí příspěvek státu až 4 500 korun, nejvýš 2 250 Kč. U smluv, které byly uzavřeny po 31. 12. 2003 a jejichž státní příspěvek je 3 000 Kč, by snížení bylo rovněž na polovinu.

Státní podpora má novelou zákona o daních z příjmu být zdaněna sazbou 50 %.

V dubnu tak připíší stavební spořitelny státní příspěvek ve výši jen poloviny původně smluvené. Zbytek zůstane státu. Premiér Petr Nečas tvrdí: „Neděláme to rádi, ale je to nutný krok. Právní analýzy nám říkají, že je možný.“

Dle názoru mnohých právníků je to však retroaktivní právní změna. Občan sepsal smlouvu se spořitelnou za určitých podmínek, které by měly trvat po celou smluvní dobu. Proto jsem nabídla podporu Asociaci českých stavebních spořitelen. Podle základních právních norem (platných již od starověku) nesmí nový právní předpis měnit poměry zpětně, v neprospěch občanů. Zákaz přímé retroaktivity platí především pro oblast trestního práva a obsahuje ho i Česká listina základních práv a svobod. Zpětná účinnost zákona je v zásadě nepřípustná také v ostatních oblastech práva. Výjimkou je změna ve prospěch občanů nebo jiných „subjektů práva“. Zřejmě celá kauza skončí u Ústavního soudu.

Podobný názor mám i na státní maturity. Studenti, kteří začali studovat podle stávajících školských pravidel a zákona (uzavřeli tedy určitou smlouvu se školou), by měli školní vzdělání dokončit podle nich. Teprve studenti nastupující na studium do prvního ročníku středních škol s maturitní zkouškou by mohli být státní maturitou „postiženi“. Jenomže celý projekt již stál spoustu peněz, a kdyby se (nedej bože!) udělal audit na účelně vynaložené finance, tak by se možná ukázalo, proč státní maturita je tak prosazovaná.

Rovněž v aktivitách Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) jsou velké změny. Již v srpnu zastavil (údajně na přechodnou dobu) přijímání žádostí o dotace z Nového panelu (což zahrnuje i výstavbu sociálních bytů) kvůli nedostatku peněz. Na rok 2011 je navrhovaný rozpočet Fondu pouze 1, 3 miliardy korun (oproti letošním 3, 5 miliardám). To vyvolalo nevoli bytových družstev. Nový panel poskytoval úrokové dotace na opravy bytových domů.

Dovolím si citovat svého kolegu bývalého poslance PS PČR Františka Beneše. Řekl: „Věřím, že toto sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR bude spíše důvodem k otevření rozpravy, aby k omezení přílivu peněz do SFRB pro program Nový panel nedošlo. Bude hodně záležet na postoji poslanců při projednávání státního rozpočtu. A já si myslím, že šetřit se dá, ale úplně jinde, než navrhuje Nečasova vláda a než chtěli občané, kteří ji ve volbách zvolili.“

Tak, vážení spoluobčané, problémů v naší republice je nad hlavu. K celorepublikovým přičtěte regionální potíže a k tomu Vaše osobní. Ale to bychom museli jen naříkat.

Jeden vážený filosof kdysi řekl, že dar života jsme dostali proto, abychom život žili. Tak pojďme a žijme ho!

 

(vyšlo také ve Znojemském týdnu, 20. 09. 2010)