Přinášíme text dopisu předsedy OMMO L. Vaňka jako reakci na dopis šířený OV KSČM ve Znojmě

06.09.2010 09:33

Vážení čtenáři,

abychom předešli dalšímu matení pojmů a dojmů, dáváme Vám k dispozici dopis předsedy OMMO L. Vaňka, který adresoval předsedovi OV KSČM panu M. Vlašínovi. Na stránkách OV KSČM ve Znojmě se poněkud "cvičí" s některými skutečnostmi, a to v následujcím textu >>> znojmo.kscm.cz/article.asp?thema=4857&item=50065.

Předseda OMMO Leoš Vaněk reaguje:

 

 

Vážený pane (soudruhu) předsedo, vážené dámy, vážení pánové (soudruzi), (oslovujete se tak, že?)

 

je pro mě zcela běžné podívat se po zaregistrování kandidátních listin do zastupitelstev obcí a měst na webové stránky potencionálních uchazečů o hlasy voličů v místech, kde podalo své kandidátní listiny též politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO). Není však zcela běžné nebo je již od konce osmdesátých let minulého století minimálně nestandardní přečíst si to, co jsem nalezl na webových stránkách OV KSČM Znojmo.

Zde se jakousi svou výzvou plnou nepravd, polopravd i lží obracíte na členy KSČM, sympatizanty, a tím, že jde o veřejné webové stránky i na ostatní občany Znojemska. Články a zamyšlení, která prezentovala a určitě bude dále prezentovat v místním tisku a na webových stránkách OMMO (www.hnutiommo.cz) paní senátorka M. Bayerová nikoho (na rozdíl od Vašeho textu) nepomlouvají, jen sdělují holou pravdu a fakta o dění ve znojemské KSČM a ve Znojmě obecně.

Musím Vás důrazně upozornit na fakt, že nejde o kandidátku paní senátorky M. Bayerové, ale o kandidátku politického hnutí OMMO a podání kandidátky nebylo „soukromou záležitostí několika kandidujících komunistů“, jak uvádíte. OMMO využilo služeb lidí, které Vy jste prokazatelně odmítli. Je komické číst ve Vaší výzvě slova o tom, že „komunisté ve Znojmě půjdou do voleb slušně, bez osočování a lživého pomlouvání“, když již v této výzvě jste toto vše porušili. Dále Vás musím upozornit na malinkou nepřesnost, nebo spíš lež, které jste se dopustil ve Vaší výzvě, kde mystifikujete čtenáře informací, že nemáte desetitisíce na placené články jako senátorka Bayerová. Ale máte! Máte minimálně tolik, kolik jste do této chvíle obdrželi jako strana za mandát paní senátorky. Pokud touto informací nedisponujete, pak Vás musím upozornit, že tento zanedbatelný obolus ve výši téměř jednoho miliónu korun českých ročně budete dostávat po celé její zbývající funkční období.

 

Vážený pane předsedo M. Vlašíne,

 

důrazně Vás žádám o slušnost a standardní politickou kulturu. Politické hnutí OMMO, jeho členové a 155 kandidátů v sedmi městech a obcích ČR (Most, Znojmo, Milovice, Uničov, Lom, Vrbovec a Lužice) se imperativem slušnosti, čestnosti a standardní politické kultury řídí a bude řídit. Nechme na voličích, aby projevili svou vůli, komu dají či nedají důvěru. O tuto důvěru žádejme na základě vlastních představ jednotlivých politických subjektů, jak chtějí problémy, které občany trápí, řešit a hlavně na základě slušnosti. Vaše upozornění v závěru Vašeho projevu považuji za urážku všech, kteří kandidují za hnutí  OMMO a poměrně zoufalý pokus svalovat vinu za Vaše vnitrostranické problémy na jiné politické subjekty. Je smutné a také mne trochu děsí, že se začínáte uchylovat k praktikám připomínajícím temná období minulosti Vaší strany.

 

S pozdravem                                                                   

Leoš Vaněk, v. r.                                                                                                   

předseda OMMO