Paní Vlasty Bíbové, kandidátky OMMO do ZmM jsme se zeptali

1) Jste pravidelným účastníkem předvolební kampaně OMMO. Jaké jsou Vaše dojmy a pocity z jejího dosavadního průběhu?

Ano, zúčastnila jsem se dosud téměř všech akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně za OMMO. Je zbytečné znovu vyjmenovávat, kde se konaly, ale je nutné podělit se o dojmy.

Naše kampaň spočívá především v přímém kontaktu s občany. Oslovujeme lidi bez rozdílu a předem daného výběru. Maminky s malými dětmi, střední generaci, ať už pracující nebo nezaměstnané a samozřejmě také občany v důchodovém věku. Osobně se domnívám, že tento způsob kampaně je jedním z nejlepších a je účinný. Možná bych řekla, že z pohledu současného charakteru názorů lidí na politiku je dost upřímný a otevřený. Jen velmi ojediněle jsem se setkala s lidmi, kteří neměli zájem nejen o volby, ale politické dění v naší zemi všeobecně. Jejich příp. odmítnutí rozhovoru však bylo slušné, bez různých ataků a poznámek.

Většina oslovených si poslechla vše o našem novém politickém hnutí, o našich cílech a projevila opravdový zájem. Lidé jsou vesměs zklamaní současnou politickou situací v naší zemi. Kontaktní kampaň, kdy jsou oslovováni přímo, se občanům rozhodně zamlouvá více, mnohé překvapí, že se o jejich názory vůbec někdo zajímá, tedy je to docela slušná konkurence oněm kolům štěstí a četným „ k nebi se pnoucím billboardům“ (to nezávidím, ale zmiňuji jeden z ohlasů občana – pozn. autorky). Převládá názor, a to bez rozdílu věku, že takto vynaložené milionové částky by měly být investovány spíše na podporu vzniku nových pracovních míst, oprav chodníků, obnovy mateřských školek apod.

Nedokáži odhadnout, kolik lidí námi oslovených opravdu k volbám půjde a zda dá svůj hlas našemu hnutí. Celkově mám ale dobrý pocit z těchto aktivit a průběh této kampaně vidím velmi pozitivně. Asi bych i doporučila, aby něco z ní zůstalo zvoleným politikům směrem k nám občanům i po volbách!!!

2) OMMO v Litvínově nestaví kandidátku do komunálních voleb. S čím jste Vy sama, Vaši kolegové a kolegyně snažili občany Litvínova v rámci akce 4. 10. 2010 oslovit?

Je pravda, že v Litvínově nemáme postavenou kandidátku do komunálních voleb za OMMO. Předvolební kampaň, která se konala v Litvínově dne 4. 10. 2010, byla kampaní pro volby do Senátu PČR. Naším kandidátem je pan Vlastimil Balín a s ním jsme přijeli za občany Litvínova.

Kampaň probíhala podobným způsobem jako v Mostě, tedy přímý kontakt s lidmi v ulicích. Byla jsem překvapena, kolik lidí pana Balína zná. Ve většině případů byl hodnocen velmi kladně. O opakovaných atacích  týdeníku Homér „už lidé pochybují nebo spíš jim začíná být jasné, proč se dějí“. Jak se říká, „všeho moc škodí“ a bumerangový efekt podobných kampaní začíná dělat některým starosti…

Pan Balín odpovídal přímo na různé otázky lidí a my jsme s nimi hovořili o jeho práci, zkušenostech a především ochotě pracovat a pomáhat obyčejným lidem.

Slova „ držíme Vám palce“, „vydržte“ apod., mě utvrdily, že naše motto „ ejhle člověk“ je opravdu to správné a důležité.

(odpovědi připravila V. Bíbová, ptala se hs)

6. 10. 2010

Záznamy: 1 - 2 ze 2