Modelářský den 19. 09. 2010 podpořilo na dvě stovky občanů

19.09.2010 21:47

"Modelářský den", který se uskutečnil v neděli 19. 9. 2010 od 13,00 hodin na parkovišti západního rohu Parku Šibeník (naproti budově bývalého CVČ a ještě dříve bývalého OV KSČ) podpořilo samo počasí. Své dovednosti předvedli modeláři z Janova, proběhly dětské soutěže o ceny a povídali si lidé s lidmi. Také kandidáti OMMO. Areálem akce prošlo na 200 lidí.

(foto: l. vaněk, p. fröhlich)

 

Jak jsme slíbili, přinášíme podrobnější informaci:

 

 

Kandidáti OMMO již plní volební program. Proč ne právě volnočasově!

V západním rohu Parku Šibeník v Mostě bylo v neděli 19. září téměř na dvě stovky občanů většinou se svými dětmi účastníky a diváky Modelářského dne, který zde organizovali modeláři ze ZO č. 1 a jejich kamarádi ze střediska v Janově. Den se konal pod záštitou kandidátů politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) do Zastupitelstva statutárního města Most. Před zraky spokojených návštěvníků se do vzduchu dostával jeden model za druhým. Přítomní ani nedýchali při bravurně vedených akrobatických kreacích jednoplošníků, ale zejména vrtulníku, s nímž jeho vodič jemnou pilotáží doslova popíral fyzikální zákony. Přišli si na své i obdivovatelé automobilových modelů Bugy i formulí. Děti si zasoutěžily v létání s malými „plachetními“ modely, které si ty nejzdatnější a nejšikovnější odnesly spolu s dalšími drobnými dárky jako hlavní cenu a upomínku na toto netradiční volební představování kandidátů OMMO.

K přítomným občanům, jejichž počet a složení se neustále obměňovalo, přicházeli a odcházeli, protože akce jim doplnila program rodinné vycházky, promluvil několikrát k volebnímu programu a představám OMMO o řízení chodu města lídr kandidátky OMMO Vlastimil Balín, předseda OMMO a kandidát do Zastupitelstva Mostu Leoš Vaněk. Mezi diváky se pohybovali, rozdávali propagační materiály, koláčky, preclíky a dobrou náladu další kandidáti OMMO Vlasta Bíbová, Lenka Köhlerová, Petr Fröhlich, Petr Polanský, Jiří Dolanský či Karel Lutz. Pomáhali jim v tom další kandidáti OMMO z Lomu, které přivezl lídr Marian Dancso a lídr kandidátky z Lužice a Svinčic Josef Bíba. Zájem o propagační materiály a záměry OMMO ve volebním programu byl značný. Otázky řady přítomných v individuálních i skupinových rozhovorech nebraly konce. Účastníci Modelářského dne nejvíce oceňovali, že již nyní v čase předvolebním je plněn nebo minimálně naznačován způsob plnění volebního programu OMMO. Celá akce byla takto míněna. Volební program OMMO pro Most např. obsahuje dokonce jednu celou kapitolu (je jí kapitola 5) o volnočasových aktivitách. Nedělní setkání kandidátů OMMO s občany symbolizovalo jejich názor, že volnočasové aktivity chápou nejen jako způsob trávení volného času, ale i jako způsob seberealizace, vzájemné komunikace, zkvalitňování mezilidských vztahů, kultury spolužití na individuální i kolektivní úrovni.

Další setkání kandidátů OMMO s občany se odehraje v ulicích Mostu a dvě větší akce se chystají na čtvrtek 30. září a pondělí 11. 10. vždy od 14,30 hodin na 2. náměstí v Mostě u sochy Sv. Prokopa. Zde se vedle prezentace místních uměleckých těles (kytarová skupina Pomezí a dětský pěvecký sbor Permoníček) zvažuje představení mladých boxerů ukázkou tréninku a organizátoři slibují zatím blíže nespecifikované překvapení. (vb)

Díky, že jste využili spolu s námi tuhle příležitost!!!