L. Vaněk, předseda OMMO ke kampani "anti - OMMO" ve Znojmě

Vážení občané Znojemska,

(text vyšel ve Znojemském týdnu, 11. 10 . 2010 v následující podobě >>>zn_tyden_11102010.pdf (877,1 kB))

rád bych tímto reagoval na obsah letáku šířeného zejména v ulicích Vašeho krásného města Znojma. Jeho obsah mi přijde trapný a velmi neseriózní k Vám, občanům, neboť Vás nabádá a vybízí k něčemu, co v podstatě Vaši svobodnou volbu vybrat si z politické nabídky kandidujících subjektů omezuje, či dokonce Vám přikazuje, jak se chovat. Nechce se mi věřit, že tohle je praxe hodna demokraticky fungujícího subjektu v době, kdy svoboda volby je ústavním právem občana ČR.

V případě zmíněného letáku je možné vše, kromě poslední věty. Obracíte se na členy KSČM a občany Znojma. Musím proto důrazně prohlásit, že poslední věta je lež! (viz Leták "antiOMMO" šířený na Znojemsku) 

Upozorňuji na fakt, že nejde o soukromou aktivitu senátorky M. Bayerové a několika dalších komunistů, ale o kandidátku politického hnutí „Občané městu, město občanům“. OMMO využilo nabídky a podpory lidí, kteří byli z různých, účelově laděných důvodů odmítnuti právě částí vedení KSČM ve Znojmě. Nechce se mi věřit, že se o hlasy občanů chtějí někteří zástupci KSČM ve Znojmě ucházet takovýmto nečestným způsobem, jak naznačuje šířený leták.

Chtěl bych tímto autory podobných textů důrazně vyzvat ke slušnosti a standardní politické kultuře. Politické hnutí OMMO, jeho členové a 155 kandidátů v sedmi městech a obcích ČR (Most, Znojmo, Milovice, Uničov, Lom, Vrbovec a Lužice) se imperativem slušnosti, čestnosti a standardní politické kultury řídí a bude řídit. Nechme na voličích, aby projevili svou vůli, komu dají či nedají důvěru. Je to seriózní k občanům samým a bylo by i ke straně, k níž se autoři tohoto textu hlásí a přitom tvrdí, že jsou jiní než ti, co se podobných praktik v minulosti dopouštěli. Bylo by opravdu načase!