Kandidáti OMMO besedovali s občany Oblekovic

V pátek 24. 9. 2010 se v Oblekovicích sešlo v pořadí druhé volební shromáždění pořádané politickým hnutím „Občané městu, město občanům“ s volebním číslem 3!!! Příměstská část Oblekovice je pevnou součástí města Znojma. Občané žijící v tomto regionu jsou "znojmáci" se stejnými právy a nároky jako ti, kteří žijí v centru města.

Přesto podmínky jejich života nejsou totožné. V těchto částech chybí vydlážděné chodníky, upravená silnice. Auta při průjezdu v těsné blízkosti domů znečišťují jejich fasády, děti a maminky s kočárky se musí tisknout na kraji zdevastované komunikace, protože chodník prostě není. Děti nemají hřiště a chybí i obyčejné pískoviště, často byly zrušeny i malé obchody, kam si místní lidé chodili pro základní potraviny. Pamatuji si, že do takovýchto končin kdysi jezdily tzv. "pojízdné prodejny", ale myslelo se na lidi a jejich potřeby. Nemám na mysli pouze Oblekovice.

Vážení občané města Znojma, víte vlastně, kolik má Znojmo příměstských čtvrtí? Dle názoru lidí na kandidátce OMMO by každá příměstská čtvrť měla mít svého zástupce přímo v městském zastupitelstvu.

A proto občané z Oblekovic přijali kandidaturu na kandidátce č. 3 za " OMMO" v čele se senátorkou RNDr. Martou Bayerovou.

Radka Strmisková