Biologická rozmanitost: Zvýraznění role místních úřadů na celém světě

21.09.2010 16:36

aktuálnost volebního programu OMMO >>> vp_ommo_most_def.pdf (527,1 kB) podtrhuje i následující zpráva:

 

Jak mohou místní úřady šetřit a zároveň stimulovat ekonomiku, zlepšovat kvalitu života a podporovat zaměstnanost? Podle nové zprávy Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB) pro tvůrce místních a regionálních politik toho lze dosáhnout zahrnutím ekosystémových služeb do tvorby politik. Zpráva ukazuje tvůrcům místních politik, jak lépe porozumět hodnotám a službám plynoucím z přírodního bohatství, např. lesů, parků a vodních cest, a využít je pro oblasti místní politiky, jako je městská správa, územní plánování a správa chráněných oblastí. >>> ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1107_cs.htm