Komunální volby

Průběžně zveřejňujeme volební programy OMMO pro komunální volby na podzim 2010 v jednotlivých místech, kde kandidujeme. Stejně jako v příslušných (pod)rubrikách umístíme přehledy kandidátů OMMO v jednotlivýh místech. >>>

 

 

V O L E B N Í   P R O G R A M Y:

 _______________________________________________________________________________

 

Co prosazuje a co nabízí OMMO v Lomu - čtěte s námi a ptejte se nás, např. na hnutiommo@hnutiommo.cz

 

 Volební statistika kandidátek OMMO:

 

Kandidátky OMMO celkem:

 • Podány v 7 místech - 5 měst – Most, Znojmo, Lom, Uničov, Milovice, 2 obce – Lužice, Vrbovec
 • Kandidováno celkem 155 zastupitelů, z toho 31 člen OMMO (20,- %), 2 členové KSČM (1,3 %) a 122 bez politické příslušnosti (78,7 %).
 • Z tohoto počtu je 55 žen, tj. 35,48 %.Průměrný věk kandidátek je následující: Most - 40 let, Znojmo – 46 let, Lom – 36 let, Uničov – 45 let, Milovice – 39 let, Lužice – 41 let a Vrbovec – 40 let.

 

 Pestré a vyvážené je profesní zaměření kandidátů. Na kandidátkách OMMO lze najít dle četnosti profese:

 •  31 THP, úředníci
 • 25 podnikatelů, živnostníků a OSVČ
 • 18 dělnických profesí
 • 17 zaměstnanců obchodu a služeb
 • 17 důchodců
 • 9 učitelů
 • 8 studentů
 • 7 státních zaměstnanců
 • 6 lékařů a zdravot. personál
 • 5 ekonomů a účetních
 • 2 politiky (senátoři V. Balín, Most a M. Bayerová, Znojmo)
 • zbylých cca 10 kandidátů (to pro ty, co počítali se mnou) jsou jednotlivé profese, např. vědecký pracovník, dokumentarista, seřizovač robotů, mateřská dovolená).