Prezentační CD politického hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO)

  • představujeme Vám prezentační CD našeho hnutí.
  • CD obsahuje historii vzniku polit. hnutí OMMO, jeho programové směřování a cíle, jichž chce dosáhnout. Můžete se seznámit s námi a poslat nám své ohlasy. Zároveň nabízí možnost nahlédnout tzv. do kuchyně OMMO, co se v ní vaří a co můžete "ochutnat" také Vy.
  • CD si můžete objednat na adrese hnutiommo@hnutiommo.cz . Stejně tak nám zaslat své podněty a náměty, jak CD dále rozšířit a upravit také ve spolupráci s Vámi.