Kandidáti OMMO v Bakově nad Jizerou

"Složení naší kandidátní listiny je různorodé. Jsme lidé různého věku, různých povolání a zájmů, většina z nás je členy některého místního, zájmového či sportovního spolku nebo osadního výboru. Všem je nám blízká myšlenka občanské společnosti (naší společnosti), a proto se chceme profilovat jako tým, kterému se neprotiví zdravý rozum, občanská slušnost, nezištnost, férové jednání a korektnost, komunikační a informační dovednosti, ideová a programová vyváženost s ohledem na smysl, účel i prostředky vedoucí k jejich dosažení, a to především v součinnosti s Vámi, občany Bakova nad Jizerou."