6. Martina Bílková

Pocházím z Ústí nad Labem.

V současné době již delší čas bydlím v lázeňském městě Teplice, které se mi vždy líbilo a ráda bych tu zůstala natrvalo.
Jsem absolventkou středního odborného učiliště. Více než 20 let se věnuji šití a malosériové výrobě. Jsem matkou- samoživitelkou. Mám 3 děti - 2 jsou už dospělé a náš benjamínek jde do 2. třídy.
Politika a její nešvary mě zajímají delší dobu. Krátký čas jsem dokonce psala pro Ústecký deník. Skončila jsem, protože nebyla přílišná vstřícnost k mým postupům při odhalování některých věcí souvisejících se špatnou prací politiků města Ústí n. L. a okolí.
Na podzim r. 2011 jsem se zapojila aktivněji do občanských iniciativ FA, IZDV. Na jaře letošního roku jsem v Teplicích otevřela se stejně aktivními přáteli petiční stánek na protest proti vládním reformám a podpořila tak petice, např. za demisi vlády. Také jsem se podílela na přípravách a uskutečnění demonstrace v Praze dne 21. 4. 2012 a na protestním mítinku v Teplicích 19. 5. 2012.
Svým zájmem kandidovat nezávisle v politickém hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) bych se ráda zasadila o změnu v dosavadní vládní politice, na úrovni kraje nevyjímaje (zejména proti korupčním praktikám a klientelismu některých podnikatelů a politiků), a tak podpořila další v úsilí tento špatný stav změnit.
Mým cílem a zájmem je dospět vlastním přičiněním a prací ke změnám, které by měl být zahrnuty do legislativy při nastavení sociálních i profesních kritérií u matek-samoživitelek i otců-samoživitelů. Zejména pak při hledání pracovního uplatnění, dostupnosti MŠ a mimoškolních aktivit dětí, při vymahatelnosti výživného a spravedlivé dostupnosti sociálních dávek.
Známy jsou např. problémy Krajské zdravotní, a. s. V tomto smyslu bych viděla žádoucí opatření, které mohou ovlivnit hospodaření na úrovni kraje, a to v prostředcích, které by mohly jít do zdravotní péče.
Hledat řešení pro takový mechanismus kontroly, který by omezoval korupci a nakládání s veřejnými prostředky.

V rámci aktivit DONEZ a veřejné služby ZADARMO by nemělo docházet k porušování Listiny základní práv a svobod. Proto by měli občané takto zapojení dostávat odpovídající mzdové ohodnocení.