17. Žaneta Kubrová

Narodila jsem se ve Varnsdorfu, kde také bydlím. Vystudovala jsem SŠ (obor – ekonomicko-administrativní služby - ukončen  maturitou).

Po mateřské dovolené jsem získala certifikát v podvojném účetnictví.

Jsem vdaná a mám 2 dcery (8 a 11 let). Pracuji jako asistentka pedagoga v mateřské škole ve Varnsdorfu, která má kromě 2 běžných tříd i 3 třídy speciální. Práce to je sice psychicky náročná, ale mě baví, a proto se snažím doplnit si odpovídající vzdělání dalším studiem. Získala jsem osvědčení ASISTENT PEDAGOGA a dále studuji  DPS – obor vychovatel. Tato mateřská škola je pro celý Šluknovský výběžek jediná, kde je poskytována péče jak dětem zdravým, tak i dětem s nějakým handicapem (od handicapu sociálního až po handicapy těžkého zdravotního postižení). Všem dětem se zde snaží tým kvalifikovaných učitelek a asistentek vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání.

Hodně času mi sice zabírá studium, ale i přesto si udělám čas na své děti, sport a pečení různých dobrot. 

Jelikož jsem se ve Varnsdorfu narodila, sleduji, co se ve městě děje a jsem znepokojena některými událostmi, které nás v posledním období zasáhly.  Největší problém vidím v nezaměstnanosti, která je opravdu velká a v rostoucí kriminalitě.  Některé ulice Varnsdorfu se začínají měnit v džungli a samotní lidé začínají být na sebe nevraživí.  Sama za sebe mohu říci, že jsem nikdy dříve neměla takový strach chodit ve večerních hodinách po městě tak, jako v dnešní době.

Jelikož je opravdu třeba začít jednat o dalším rozvoji města a řešit problémy, které se zde nakupily, zvolila jsem politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), neboť věřím, že realizace také jeho programu může našemu městu ve vazbě na kraj pomoci ho ozdravit, abychom se nemuseli obávat o bezpečnost nás i našich dětí. Cesta to asi nebude jednoduchá, ale já věřím, že když se lidi, co mají o město a kraj zájem, přidají, Varnsdorf a okolí začnou opět pomalu vzkvétat.