16. Alena Bozetická

Bydlím v Lomu u Mostu. Narodila jsem se v roce 1953 v Jihlavě. Po absolvování střední školy jsem pracovala v administrativě různého zaměření. V současné době jsem zaměstnancem Základní a Mateřské školy v Lomu u Mostu jako pracovnice pro administrativu a agendu bezpečnosti práce a požární ochrany. Jsem zastupitelkou města Lom.

Kandidaturu do krajských voleb jsem přijala proto, že mám zájem se podílet na rozvoji kraje a podporovat tak vyšší úroveň v oblastech, s nimiž jsem ve svém dosavadním životě přišla do styku a o nichž dnes a denně slýchám od svých spolupracovníků a spoluobčanů. Nezastírám, že důvodem bylo i osobní poznání, co nakonec lidé z řad hnutí Severočeši.cz dokáží udělat se svými předvolebními sliby a jak v jejich podání vypadá ona „láska k nám milým Lomákům“.  Tak proč nedat občanům šanci, aby namísto takovéto přetvářky a upřednostňování osobního zájmu před obecným, mohli volit ze svých řad, normální lidi, jako jsou oni.

Nikdo učený z nebe nespadl. Ani já nejsem výjimkou. Něco však o práci v zastupitelstvu vím, protože v něm na úrovni města Lomu pracuji již třetí volební období, z toho dvě volební období jsem byla členkou Rady města se zodpovědností za bytovou politiku. 

Jednotlivé stupně samosprávy i oblasti, které řeší, mají svou specifiku a je neustále co zlepšovat a napravovat. Myslím, že i na té krajské je toho dost ke zlepšování. Přebujelá administrativa, která však nedokázala zabránit korupci, v níž jsme zřejmě mezi předními v rámci krajů ČR. A nebýt kauzy Rath, asi bychom vedli. Určitě se budu chtít zajímat a řešit mně blízkou problematiku školství a bezpečnosti práce, tu samozřejmě v možnostech krajského dotyku. Jsem žena a naše postavení by se mohlo z úrovně kraje řešit též mnohem vstřícněji než dosud. Nikoliv však stanovováním nějakých kvót nebo směrných čísel, ale reálnými konkrétními kroky v problematice rovných příležitostí. 

Ze svého života, práce i činnosti v zastupitelstvu vím, se většinou jedná o týmovou práci. Jednotlivec by měl umět dokázat dát své schopnosti a vědomosti ve prospěch celku a co nejlepším výsledkům práce celého zastupitelstva. Jako bezpartijní na kandidátce KSČM jsem učinila nepříliš dobrou zkušenost a pochopila, jak je sice důležitá názorová soudržnost zastupitelů, ale důležité je si zachovat i slušnost, vlastní rozum a nenechat se zlákat svody nějaké korupce, která nemusí mít vždy nutně jen finanční podobu. Vím, že je důležité mít na paměti rozhodování v obecném zájmu všech občanů a pomáhat, zejména slabým a bezmocným.

To je ve stručnosti má „vizitka“ a nástin toho, co mne zajímá a o co se chci zasazovat.