10. Jaroslava Hanzlíková

Jmenuji se Jaroslava Hanzlíková. Narodila jsem se 30. 9. 1957.

Mám úplné střední vzdělání v oboru ekonomie. Pracovala jsem jako referentka kultury, mzdová účetní, všeobecná účetní a nyní jako personalistka.

Práci s lidmi mám ráda. Svoji pohodu a  klid nacházím v přírodě, kde se ráda toulám.

V roce 1998 jsem vplula do politického dění ve městě Lom u Mostu a stala se zastupitelkou. Vykonávala jsem funkci radní, předsedkyně finančního výboru (do roku 2010). Tato práce mě uspokojovala. Myslím si, že se mám v dobrém za čím ohlížet a že jsem se tuto činnost vždy snažila odpovědně a svědomitě vykonávat.

Nyní kandiduji do krajských voleb za politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO). Mj. také proto, že mohu zúročit své dosavadní zkušenosti z práce v uvedené agendě města, ale především z kontaktů s lidmi, ve snaze pomáhat při řešení problémů našeho města Lom. Uvědomuji si těžkosti i náročnost práce zastupitele, tedy pokud se věci dělají poctivě a o to jsem se vždy snažila. Jsem toho názoru, že problémy jsou od toho, aby se řešili a že hlavním spojencem zastupitelů v jejich práci může být a je především OBČAN. Ten je nejen voličem, ale měl by být i tím, kdo může ovlivňovat a spolurozhodovat na úrovni samosprávy.

Právě to jsou hlavní důvody, proč jsem přijala kandidaturu do Zastupitelstva Ústeckého kraje a chtěla bych programově klást důraz na následující oblasti:

1) na zvýšení zaměstnanosti obyvatel v našem kraji

(tj. do zvýšení počtu nově vytvářených pracovních míst zapojit více firmy (s důrazem na ty domácí) s dlouhodobým programem zaměstnávání občanů, zapojením absolventů různých oborů, které odrážejí profesní zaměření kraje a mohou pomoci k jeho rozvoji)

 2) bezpečnost a ochrana občanů

(tj. se znalostí situace v kraji neomezovat stavy policistů, naopak je posílit, a to nejen početně, ale i odborně s odpovídajícím technickým zázemím, jejich práci sledovat průběžně, motivovat a oceňovat)

3) zabránit zneužívání sociálních podpor státu

(tj. zkvalitnění kontrol u občanů, kteří pobírají sociální dávky, zaměřit výši těchto dávek tak, aby se sledovala také jejich motivační stránka a občana vedla k hledání si práce, a ne jen k jejich využívání, ba dokonce ke zneužívání dávek;  zamezit zneužívání pěstounské péče, která neplní cíl ve vztahu k dítěti, ale posiluje často negativní jevy u jednotlivců i skupin)

Věřím, že vybrané cíle mohou občany zaujmout a rozhodnou se podpořit mou kandidaturu.