Bc. Marian Dancso, 1. místopředseda a zastupitel OMMO