Zvažme použít také tzv. solidární daň

11.06.2013 16:00

Politické hnutí OMMO v souvislosti s ničivostí povodně na území ČR navrhuje, aby se jako jedna z možností likvidace způsobených škod a oživení podnikání použila od ledna letošního roku platná tzv. solidární daň. Šlo by o využití takto vybírané částky, z tohoto typu daně zejména na obnovu činnosti především malého a středního podnikání v takto postižených oblastech. S obnovou podnikatelských aktivit se totiž dá do budoucna počítat také s daňovou návratností takto směrované pomoci.