Zúčastnili jsme se debaty o komunální politice

na pozvání Alternativy zdola jsme 25. 9. 2014 v její pražské centrále probírali otázky komunální politiky, téma participace a realizace vzniku osadního výboru jako důležitého článku pro podchycení aktivit občanů na úrovni měst a obcí.

Besedy se zúčastnil a hovořil o problematice osadního výboru Marian Dancso, zastupitel OMMO v Lomu u Mostu. Představil některé zkušenosti z vlastní práce zastupitele. Hovořilo se o situaci na Mostecku a jeho okolí, které je mj. spojeno s problematikou tzv. nepřizpůsobivých (účastnici besedy za OMMO jsou toho názoru, že pojem "nepřizpůsobivý" zdaleka nevystihuje onu kategorii sociálně vyloučených, neboť jednak zkresluje celkový kontext problému a především jednostranně a účelově interpretuje význam pojmu, který je velmi variabilní vzhledem k situaci, kterou by měl pojmenovávat.)

Marian Dancso poskytl také rozhovor na uvedená témata. Debatu moderovala doc. Ing. I. Švihlíková, Ph. D.

Děkujeme AZ za možnost účasti.

/H. Svobodová/