ZO OMMO v Jirkově vede pan Jiří Banovský

Nově vzniklou Základní organizaci OMMO v Jirkově vede Jiří Banovský.

Zastupitel města Jirkova zvolený v r. 2014. 

Jiří Banovský nás oslovil již v loňském roce (2016) a projevil zájem stát se členem OMMO a snahu společně pracovat na kandidátce a programové nabídce OMMO v Jirkově v r. 2018, kdy se uskuteční volby také do Zastupitelstva města Jirkova.

Pan Banovský je v Jirkově, ale i v jeho okolí, známou osobností. Především pro své veřejné aktivity nejen na úrovni města, také z činnosti bývalého aktivního sportovce, např. v r. 2008 se stal mistrem světa v zápase řecko-římském (World Firefighter Games of Liverpool 2008), pracuje v programech prevence kriminality Záchranný kruh MV ČR. Pracuje také mezi dobrovolnými hasiči (působí mezi Hasiči Česká republika, kde se stal v r. 2016 předsedou Krajského územního odboru Ústeckého kraje).

Vykonává funkci přísedícího u Okresního soudu v Chomutově.

Věříme, že rozbíhající se aktivity ZO OMMO v Jirkově (v současné době ji tvoří noví členové OMMO) dokáží oslovit také další občany tohoto města a budou dobrou výchozí pozicí pro komunální volby v r. 2018.