Život s „ploty“ mezi ploty, 2. díl

V INFO OMMO č. 50 www.hnutiommo.cz/news/zivot-s-ploty-mezi-ploty/ jsem v zamyšlení stejného názvu jako v prvním díle volného, řekněme jakéhosi předvolebního seriálu, popsal, co je myšleno těmi ploty. Že nejde jen o ty skutečné kolem obytných celků označovaných námi „panelákovými“ občany za Beverly Hills či South Fork. Prostě tzv. lepší čtvrti a nadstandardní bydlení v Mostě, kam se postupně odklání městský život za současného vytváření oné dosud ze světových metropolí nechvalně známé periferie města. Chcete-li slumy.

Tato tendence až příliš souvisí s tím, jak a kdo ovládl život a chod statutárního města Mostu. Jak výstavba rodinných domů v „beverlyhillských“ lokalitách, tak zejména bydlení v panelácích, které se pomalu a jistě stávají vyloučenými lokalitami uvnitř města, byť je zde značné úsilí výborů samospráv a společenství vlastníků je modernizovat. Navíc s tímto bydlením jsou velice úzce spojené služby s bydlením v panelových domech. Dodávky tepla, teplé užitkové a studené vody, opravy všeho druhu - od výtahů přes stavební činnosti typu nové střechy, zateplování objektů, rekonstrukce rozvodných sítí, až např. po servis pro samosprávy. Stačí se jen podívat do rozpočtů a výročního hospodaření těchto subjektů a vyjdou vám docela slušná čísla. Docela zajímavé sousto, o něž se svádí boj v předvolebních kampaních, protože každý by rád toto vše chtěl mít pod palcem z exekutivy města, i když se to zdánlivě v kompetencích a odpovědnosti míjí. Co se nemíjí, je propojení oné zatrolené politiky (nebo politiků?) s podnikatelským prostředím, resp. firmami, které tu jsou nachystané na startovní čáře se o vše, o tento lukrativní a nevysychající, stále se obnovující trh poprat.

Ve výhodě jsou a nejvíce „plotů“ pro druhé, a hlavně pro občany nebo spíše mezi občany, kladou ti, co si pro své „soutěžení“ vytvořili politické subjekty. Někteří jen rádoby jakási nepolitická hnutí, případně organizují jednu petiční akci za druhou, matou občany a v podstatě ústavou dané petiční právo devalvují. Tak jsou občané vybízeni k podpisu tu petice proti tzv. nepřizpůsobivým, tu proti vytváření vyloučených lokalit, tu líbivě k posílení práv družstev a společenství vlastníků. Že se petice domáhá práv cestou plnění povinností, které dosud právě jejich autoři nedokázali zákonnými prostředky zajistit, zřejmě jakoby nikomu nevadí. Dokonce je velice často sami porušovali a porušují a ještě častěji si pletou společné hospodaření s tím soukromým. Nebojím se říci, že soukromě hospodaří na družstevním. Myslím, že řada - především společenství vlastníků, která se vygenerovala a odešla z péče blahé paměti tzv. pověřeného správce, tedy z područí SBD Krušnohor, by jistě mohla vyprávět o tom, jak se ke svým dokumentům nutným pro samosprávu jejich domů musí dobývat často prostřednictvím právníků, i když jde de facto o jejich dokumenty a podklady, které měl pověřený správce jen „zapůjčeny“ k úschově a pro správu.

Nejlepším dokladem lukrativnosti služeb spojených s bydlením a toho, jak je pro řadu podnikatelských subjektů lákavé, je dlouhodobá zajištěnost předmětu takového podnikání a ekonomická výtěžnost. Ty vzdechy, jak je to pro subjekty zabývající se touto činností složité a nevýhodné, jak je třeba podpisovat ty petice a vyzývat v nich někoho- nahoře nejčastěji vládu, když ne vedení radnic či krajů, aby zasáhly ze své moci, prostřednictvím zákonů a legislativy obecně, umetly jim cestičku, která se jim jeví jako neupravená. Neptáte se někdy, proč tak úspěšný podnikatel ve strojírenských a dalších výrobních oborech, údajný známý bojovník proti korupci nyní začal dělat do nemovitostí, do bytové správy a do komunálu? Proč si dokonce v prosinci 2016 založil po rozporech s kdysi výbornými kamarády ze SMM, s nimiž se nestyděli kupovat si hlasy voličů veřejnou korupcí na náměstích ve volebních kampaních, politické hnutí SeverníČechy.cz? Asi jen nezasvěceného čtenáře nenapadne, že jde o snahu vytvořit platformu pro obnovu jakési novodobé Národní fronty pro komunální volby v Mostě v roce 2018. Ohradí se „plotem“ - prostor od „zahrádky“ SMM, které bude nepochybně kandidovat za podání kandidátky uskupením Severočeši.cz, které jako pták Fénix vstává zase z popela a za halasného šturmu bývalých kamarádů, pak soupeřů na život a na smrt a nyní opět kamarádů nebude muset hledat nějaký vhodný politický subjekt, aby nemuselo shánět podpisy tentokrát pod petici občanů nutnou pro podání samostatné kandidátky do voleb. Záměr je to zajímavý, ale dost průhledný, protože jde o to, jak spojit odpadlíky od Severočechů.cz a SMM, pardon nyní již členů politického hnutí SeverníČechcy.cz, s odpadlíky od ANO, možná i ČSSD a možná tápajícími ze Strany zelených aj. Najde se spousta dalších, kterým budou peníze, jistě nekorupční, od uvedeného podnikatele, o kterém kdysi B. Schwarz prohlásil, že „Zelí“ tu tisícikorunu za asistenta od něj jako poslance nepotřebuje (ale bral ji), přijdou vhod. Konečně dostali se takto k „veslu“ jiní, celé současné vedení statutárního města Mostu, tak co by nemohli i další, nepochybně stejně nebo ještě „chytřejší“, že?

A že bude na čem „hospodařit“ nebo stavět, budovat, rekonstruovat, modernizovat, utrácet veřejné finance, nebo třeba stavět ony další a další ploty! Např. kolem parku nad Sportovní halou Most, když by se náhodou rekonstruoval a bylo by jej třeba oplotit proti nevítaným návštěvníkům. Vždyť bude jen pro lidi vhodné, ne pro občany města, ty chtějí mít z nemalé části raději za ploty. Podobně bude jistě oploceno megalomanské a zbytečné (tedy jistě ne pro budoucího pronajímatele, resp. vlastníka, který bude vybírat nemalé vstupné) lanové centrum na Šibeníku. A další a další podobné, již výstavbou lukrativní sousta pro podnikatelské prostředí a následné provozovatele, se jistě rodí v hlavách mosteckých bojovníků proti korupci. Vždyť stále je zde KD Repre, kde se již pár desítek „melounků“ vyhradilo jen pro plány, co s ním. Další pro jeho modernizaci již v řádu stovek miliónů je také nachystáno. Řadu příležitostí nabízí a bude ještě více nabízet prostor kolem Mosteckého jezera. Již nyní lze občas na některých seancích místních podnikatelů údajně slyšet, kdo a kde si zařídí svou loděnici. Motorovými čluny se určitě budou trumfovat, kdo větší, kdo výkonnější, kdo s ním dělá větší vlny atd.

Takže krásná vize pro statutární město Most a jeho občany. Bude se nač dívat zpoza plotů a drásat ty v sobě již vytvořené. Konečně výsledek posledních parlamentních voleb o „hnědočernorudé“ podpoře pro „firemní podnikatelské“ vládnutí na čele s ministerským předsedou, který bude možná vyšetřovaný orgány činnými v trestním řízení, se stane jen třešničkou na dortu. A vlastně i ty „třešničky“ zčervavěly a jsou mezi podporovateli tohoto absurdního divadla za ploty a mezi ploty. Tak si držme palce, aby nám ty ploty vydržely a nikdo, žádný nepřejícník nám je neboural, vždyť nám je mezi nimi a s nimi dobře, ne?